W zagrodzie w oborze stoją dwie krowy, które wystawiają łeb przez kraty. Przed nimi leży stos paszy.

Nowe technologie w produkcji zwierzęcej

Produkcja zwierzęca jest istotną częścią rolnictwa. Chów i hodowla zwierząt pozwalają rolnikom i hodowcom na wyprodukowanie żywca, mleka i jaj w bardzo dobrej jakości, z których zakłady mięsne, przetwórcze oraz mleczarnie produkują zdrową i smaczną żywność. Coraz większą rolę w produkcji odgrywają nowe technologie, które wyznaczają standardy.

Zbliżenie na małe kurczęta chodzące po ziemi.

Przydomowy chów drobiu

Rolnictwo w Polsce ze względu na warunki środowiskowe, geograficzne i społeczne jest szczególnie predysponowane do podjęcia i rozwinięcia produkcji zwierzęcej, w tym przydomowego chowu drobiu.

Na dużym trawiastym wybiegu chodzą kury.

Ekologiczna produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi jest bardzo wymagająca i ściśle powiązana z dostępem do ziemi. Decydując się na taką produkcję należy spełnić kilka podstawowych warunków, takich jak: dobór ras i obsada zwierząt, utrzymanie, żywienie, higiena i profilaktyka.

W oborze w boksie znajdują się dwie brązowe młode jałówki. Jedna stoi, a druga leży. W uszach mają żółte kolczyki.

Wpływ genetyki na opłacalność produkcji zwierzęcej

Już tysiące lat temu zauważono, że na ogół potomstwo po wysoko wydajnych rodzicach charakteryzuje się wyższą wydajnością. Obecnie istnieje możliwość genotypowania zwierząt, czyli technologia, która pozwala szacować tak zwaną genomową wartość hodowlaną. A to z kolei często przekłada się na opłacalność produkcji.

Na ściernisku stoją dwie białe świnie z głowami skierowanymi ku dołu.

Najgroźniejsze choroby świń - występowanie i zwalczanie

Produkcja trzody chlewnej narażona jest na występowanie różnych zakażeń. Ich nasilenie jest różne, a od staranności i dociekliwości rolnika zależy zdrowotność hodowanych świń. Należy stosować profilaktykę i skuteczne zwalczanie, aby choroby nie stanowiły obniżenia dochodów gospodarstw produkujących trzodę chlewną.

Zbliżenie na pysk białego jagnięcia, którego widać od przodu. W tle widać inne owce.

Przetwórstwo mleka owczego w gospodarstwie

Mleko owcze ma większą wartość odżywczą w porównaniu do najbardziej popularnego mleka, czyli krowiego, a także mleka koziego. Co ciekawe, po przerobieniu na ser jeszcze bardziej zyskuje on na wartości.

Zagroda w oborze. Przez pręty wychyla się cielak, jego łeb widać od przodu i zajmuje on większość kadru. W obu uszach ma kolczyki.

Stres cieplny u bydła mlecznego

Podczas gorących dni krowa pobiera znacznie mniej pokarmów. Zmniejsza się ilość przyjmowanych składników pokarmowych potrzebnych w cyklu rozwojowym, co może powodować problemy zdrowotne w stadzie. Jak temu zapobiegać?

Na piaszczystym gruncie stoi kura. Tułów ma ciemno brązowy a głowę jasnobrązową. Widać ją od boku.

Hodowla drobiu ozdobnego

Tradycja hodowli drobiu przez człowieka liczy kilka tysięcy lat. Jednakże wzrost zainteresowania drobiem w formie ozdobnej można zauważyć dopiero wraz ze wzrostem liczby gospodarstw agroturystycznych w ostatnim dwudziestoleciu. Jako drób ozdobny, oprócz kur, użytkuje się kuropatwy, bażanty, indyki, kaczki, przepiórki, gęsi, a nawet strusie.

Boks z bydłem mięsnym. Na pierwszym planie są dwie sztuki - czarno-biała i biało-brązowa. Widać z bliska ich pyski.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu produkcji zwierzęcej

Innowacyjność w zakresie produkcji zwierzęcej przejawia się na każdym etapie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Od liczby zwierząt w gospodarstwach rolnych zależy rozwój polityki żywnościowej. Ważne jest, aby utrzymywać odpowiednią proporcję pomiędzy produkcją roślinną a zwierzęcą – to bowiem kształtuje sposoby użytkowania łąk i pastwisk. Co najważniejsze, od wielkości produkcji zwierzęcej zależy poziom dochodów gospodarstw rolnych.

W zagrodzie są dwie brązowe krowy i jedna czarno-biała. Wystawiają głowy pod barierką, przed nimi leży stos paszy.

Prawidłowe sporządzanie kiszonek i sianokiszonek

Każdy hodowca posiadający bydło w swoim gospodarstwie zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywa prawidłowe żywienie zwierząt. Odpowiedniej jakości pasza wpływa korzystnie na zdrowie oraz wydajność krów. Przy wyborze paszy warto zwrócić uwagę na kilka czynników.