Zbliżenie na glebę, w której jest ślad opon ciągnika.

Wapnowanie gleb

Odkwaszanie gleby poprzez stosowanie nawozów wapniowych poprawia jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Nie zawsze jednak jest to skuteczne. Przed rozpoczęciem nawożenia trzeba poznać odczyn pH gleby, który jest kluczowy w tym zabiegu.

Po drodze między polami jedzie czerwono-czarny ciągnik.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu produkcji roślinnej

Określenie innowacyjności oznacza wprowadzenie czegoś nowego lub już znanego, jako nową rzecz. Jako innowację można również rozumieć proces realizacji koncepcji. Współczesna gospodarka charakteryzuje się innowacyjnością przedsiębiorstw oraz obszarów, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia regionu, lecz nie zawsze zgodnego z zamierzonym.

Zbliżenie na trzy pomidory na gałązce. Widać na nich krople wody.

Stosowanie pestycydów - za czy przeciw?

Pestycydy to termin bardzo ogólny, ponieważ obejmuje ogromną grupę związków chemicznych, które służą do niszczenia organizmów uznanych za szkodliwe. Związki te są wprowadzane do środowiska świadomie i pod kontrolą, przyczyniając się do polepszenia jakości warzyw i owoców. Niestety, mogą jednocześnie stwarzać śmiertelne zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Zbliżenie na mały stos młodych ziemniaków, który znajduje się na ziemi.

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka oraz agrofagi kwarantannowe

Ziemniak to gatunek, który w Polsce ma duże znacznie gospodarcze. Często jest uprawiany na małych i dużych powierzchniach, na potrzeby własne czy sprzedaż, dlatego też bardzo ważna jest kontrola zdrowotności sadzeniaków, będących w obrocie, aby nie dopuścić rozprzestrzeniania się patogenów kwarantannowych.

Zbliżenie na niską roślinę z zielonymi liśćmi posadzoną w rzędach.

Pielęgnacja trwałych użytków zielonych

W celu zapewnienia optymalnego i prawidłowego składu gatunkowego runi łąkowej o wysokiej wartości użytkowej, istotne jest systematyczne i regularne jej użytkowanie oraz stała pielęgnacja. Pielęgnacja trwałych użytków zielonych powinna być ukierunkowana na ciągłe zwiększanie jakości darni i jej składu gatunkowego.

Ścieżka między rosnącą rzodkwią oleistą, która ma zielone łodygi i liście oraz białe kwiatki.

Uprawa rzodkwi oleistej

Rzodkiew oleista to roślina jara, jednoroczna lub dwuletnia, która najczęściej jest użytkowana jako nawóz zielony, pasza dla zwierząt lub międzyplon. Co prawda olej z jej nasion nie nadaje się do spożycia, ale może być przeznaczony do celów energetycznych. Rzodkiew ta nie ma dużych wymagań i pozytywnie oddziałuje na glebę, dlatego zalecana jest do uprawy jako poplon.

Pole pora przykryte śniegiem. Przez puch przebijają się liście, w tle widać las.

Uprawa pora zimującego w gruncie

Zimowe miesiące dla producentów warzyw są spokojniejsze pod względem produkcji, ale bardziej wymagające pod kątem rynków sprzedaży i uzyskiwanych cen. Por jest jednym z tych warzyw, które są najczęściej kupowane i spożywane w okresie zimowym. Dla wielu polskich producentów uprawa pora jest więc uprawą dodatkową, stanowiącą uzupełnienie podstawowego asortymentu warzyw.

Jasnobrązowe pole zboża wypełnia cały kadr. W tle widać drzewa.

Odmiany zbóż jarych polecanych w 2022 roku

Przed rozpoczęciem nowego sezonu, każdy producent roślin stoi przed wyborem zbóż do uprawy. W podjęciu tej decyzji może być pomocna opinia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, który poleca stosowanie konkretnych odmian.

Zbliżenie na kolby kukurydzy rosnące na polu.

Najlepsze odmiany kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno i kiszonkę

Na rynku istnieje bardzo dużo odmian kukurydzy, które ciągle zyskują na popularności. Przed dokonaniem wyboru ziarna do kolejnej uprawy, warto przyjrzeć się wyróżnionym i czołowym odmianom w Polsce.

Kilkanaście marchwi z nacią leży obok siebie. Są brudne od ziemi.

Uprawa marchwi na redlinach

Uprawa marchwi na redlinach, czyli niedużych wałach, zapewnia dobre podsiąkanie gleby, a tym samym równomierne wschody i wzrost roślin. Korzystna jest również dla samej marchwi, która cechuje się kształtnymi korzeniami i dzięki temu jest chętniej zakupywana przez konsumentów.