Zbliżenie na stos teczek z dokumentami.

Płatności bezpośrednie w 2022 roku

W dniu 15 marca 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Tegoroczny nabór potrwa do 16 maja 2022 roku. Spóźnialscy mogą składać wnioski do dnia 10 czerwca, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%.

Słoneczny dzień. Zielony kombajn jedzie po polu i kosi uprawy.

150 tysięcy złotych premii dla młodych rolników

O 150 tysięcy złotych na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grafika ilustracyjna. Na stole leżą trzy grupy drobnych pieniędzy, z których wyrastają małe roślinki.

Ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat

15 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 za 2022 rok.

Wnętrze hali. Krowa leży na sianie na podłodze w kojcu. W tle widać inne zwierzęta.

„Dobrostan zwierząt” w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dobrostan to stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia. Stan w którym zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. W dzisiejszych czasach gdzie produkcja, również rolna, nakierowana jest na maksymalizację zysku powoduje duże zagęszczenie zwierząt a co za tym idzie ograniczenie ruchu. Poza tym zwierzęta utrzymywane są w nieprzyjaznych warunkach: bez wybiegu, bez pastwiska, na stanowiskach bezściółkowych co przyczynia się do częstego występowania stresu, zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, a w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia wyników produkcyjnych.

Grafika ilustracyjna. Na zbliżeniu widać ręce mężczyzny, który podpisuje prawą dłonią dokumenty.

Uzupełniająca płatność podstawowa

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) będzie w Polsce przyznawana w 2022 roku na podstawie artykułu 37 rozporządzenia UE numer 1307/2013. Zgodnie z nim warunki przyznania uzupełniającej płatności podstawowej będą analogiczne do zasad przyznawania uzupełniającej płatności podstawowej w roku 2013. Uzupełniająca płatność podstawowa będzie w 100 procentach finansowana z budżetu krajowego.

Kolaż złożony z dwóch zdjęć. Po lewej stronie widoczne jest nawodnienie w ogródku w Sielinku, a po prawej stronie trzoda chlewna.

Modernizacja gospodarstw - dwa nabory wniosków

Od 29 marca 2022 roku będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) do 27 maja 2022 roku.

Dwa ule pszczele widoczne z bliska stoją na trawie. Na pierwszym planie widoczne są źdźbła trawy, nad którymi latają pszczoły.

35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Zdjęcie ilustracyjne. Na fotografii widoczne są drzewa w lesie.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – zapowiedź rozszerzonego naboru

Od 1 czerwca 2022 roku będzie można składać wnioski o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. W tym roku, po raz pierwszy, będzie można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Zdjęcie ilustracyjne. Zbliżenie na dłonie dwóch mężczyzn, które trzymają długopisy oraz kartkę papieru.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – do 28 kwietnia można składać wnioski

Do 28 kwietnia 2022 roku można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Widok z lotu ptaka na bazę w Sielinku, należącą do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Widać zielone pola oraz budynki mieszkalne.

Katalog płatności bezpośrednich w Polsce

W każdym roku działalności, rolnik, który chce otrzymać dofinansowanie, musi sprostać dokumentacji oraz warunkom przyznawania dotacji. W Polsce istnieje siedem kategorii płatności bezpośrednich, będących obecnie dużą pomocą dla producentów rolnych.