Zbliżenie na głowy czarno-białej i brązowej krowy. Głowy wystają przez zagrodę w oborze.

Zarządzanie ryzykiem – nabór wniosków do 30 grudnia

Drugi w tym roku nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” jest prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 roku. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano na to działanie ponad 108 milionów euro.

Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oni również posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów tych zwierząt.

Ważne jest, aby rolnicy, którzy chcą ubiegać się o to wsparcie mieli zawartą umowę ubezpieczenia od ryzyka strat spowodowanych salmonellą. Powinno ono obejmować: 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego; 14 sztuk świń; 4 sztuki bydła.

Kwota wsparcia

Wysokość pomocy wynosi 70 procent opłaconej składki. Warunkiem przyznania wsparcia jest posiadanie umowy ubezpieczenia, z której wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 procent. Istotne jest też to, że okres objęty ubezpieczeniem musi rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku. Zainteresowany dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Nabór wniosków w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z PROW 2014-2020 będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wnioski można będzie złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa