Stado świń o jasnym umaszczeniu w ciemne plamy. Wypasane jest na polu.

Nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń

Producenci świń mogą starać się o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Dokumenty należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta.

Nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych przez producentów świń, którzy utrzymywali stada na obszarach afrykańskiego pomoru świń (ASF), są udzielane maksymalnie na okres 10 lat. Ich wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanych w 2018 roku w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.

Udzielanie pożyczki

W pierwszej kolejności pożyczki udzielane będą producentom, którzy złożyli wnioski w 4 kwartale 2022 roku i zostały one pozytywnie zweryfikowane.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Spłata następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa