Dwa logotypy: flaga Unii Europejskiej z napisem "funded by the European Union" oraz logotyp AI4EOSC.

Projekt AI4EOSC – sztuczna inteligencja w rolnictwie

Projekt AI4EOSC (Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud) to projekt finansowany z programu Horyzont Europa, którego celem jest rozszerzenie ekosystemu Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (język angielski: European Open Science Cloud, EOSC) o usługi związane ze sztuczną inteligencją (język angielski: Artificial Intelligence, AI), uczeniem maszynowym (język angielski: Machine Learning, ML) i głębokim uczeniem się (język angielski: Deep Learning, DL).

Projekt realizuje międzynarodowe konsorcjum 10 partnerów. Liderem projektu jest Hiszpańska Narodowa Rada do spraw Badań Naukowych (język angielski: The Spanish National Research Council – CSIC) W projekcie uczestniczą też instytucje polskie: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Projekt jest realizowany w latach 2023-2025.

Założenia projektu

W ramach projektu AI4EOSC Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym rozwija scenariusz rolniczy - zastosowania sztucznej inteligencji do rozpoznawania chorób. Jego celem jest określenie zagrożenia chorobami w uprawach rolnych oraz określenie stanu upraw. Opracowane modele sztucznej inteligencji będą mogły być w przyszłości zintegrowane z istniejącą platformą eDWIN.

W ramach AI4EOSC, oprócz wykorzystania istniejących matematycznych modeli predykcyjnych, dodane zostaną modele oparte na uczeniu maszynowym, przy wykorzystaniu danych satelitarnych, ze stacji fenologicznych czy z dronów. Uprawami, które zostały wybrane do testów są pszenica i burak cukrowy – w kontekście wykrywania chorób grzybowych. Testy rozwiązań odbędą się na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku.

Projekt realizowany jest w oparciu o technologie stworzone w ramach projektu H2020 DEEP-Hybrid-Data Cloud. Platforma DEEP (język angielski: Deep-as-a-service) to system, który jest wykorzystywany przez naukowców w Unii Europejskiej do szkolenia i opracowywania modeli uczenia maszynowego.

W ramach projektu AI4EOSC platforma Europejskiej Chmury Otwartej Nauki zostanie rozszerzona o zaawansowane funkcjonalności rozproszonego, sfederowanego uczenia, śledzenia pochodzenia danych i o usługi oparte na przetwarzaniu bezserwerowym (język angielski: serverless computing). Szczególny nacisk położony zostanie na udostępnianie wyników badań i produktów (dane, modele, metadane, publikacje i tym podobne) zgodnie z zasadami FAIR (język angielski: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Finansowanie: Horizon Europe

Strona www: https://ai4eosc.eu/

Data rozpoczęcia: 2022-09-01

Data zakończenia: 2025-08-31