wodr poznan europejskie osrodki testowania i eksperymentowania na rzecz innowacji w sektorze rolnospozywczymlogo projektu

Europejskie Ośrodki Testowania i eksperymentowania na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym

Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain - AgriFoodTEF

AgrifoodTEF to projekt współfinansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej Digital Europa (umowa nr 101100622) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (umowa nr FENG.02.23-IP.01-0001/23).

Głównym celem projektu jest stworzenie sieci centrów testowania i eksperymentowania w Europie, której zadaniem będzie wsparcie firm technologicznych z branży rolno-spożywczej w rozwoju ich osiągnięć z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki oraz walidacji w rzeczywistych warunkach i na rzeczywistych obiektach.

Ogólnym celem jest wypełnienie luki pomiędzy zaawansowanymi badaniami a docelowymi rynkowymi produktami, które wspierają wydajne i zrównoważone rolnictwo, spełniając jednocześnie rygorystyczne wymogi użytkowników. Rezultatem będzie zbudowanie sieci składającej się z 4 „nodów” i 4 „satelitów”, która zapewni wiedzę i najnowocześniejszą infrastrukturę do projektowania i wdrażania rozwiązań metodologii testowania i eksperymentowania AI w warunkach rzeczywistych.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny tworzą Polskiego Satelitę i będą oferować małym i średnim przedsiębiorstwom usługi związane m.in. z weryfikacją nowoczesnych rozwiań robotycznych w sektorze rolno-spożyczym, z zapewnieniem infrastruktury cyfrowej do obliczeń i symulacji oraz z zapewnieniem pól i poligonów testowych dla robotyki rolniczej, czujników, dronów, itp.

Projekt zakłada realizację celów w ramach sześciu etapów (Work Packages). Pierwsze 3 etapy (1.Infrastruktura fizyczna, 2.Infrastruktura cyfrowa oraz 3.Infrastruktura testowania zgodności i analizy ELSA) dot. bezpośrednio realizacji usług. Etapy 4, 5 oraz 6 mają na celu wsparcie tworzenia i realizacji usług i dot. zarządzania jakością tych usług, tworzenia standardów ich wyświadczania, budowaniem wspólnych bloków usług, rozwojem ekosystemu i rynku oraz koordynacją tych działań. Każdy z etapów składa się z kilku zadań.

Grupą docelową projektu są małe i średnie przedsiębiorstwa tworzące robotyczne rozwiązania AI dla branży rolno-spożywczej: producenci maszyn rolniczych, twórcy oprogramowania, producenci robotów rolnych, start-upy, innowatorzy, przedsiębiorstwa inwestujące w B+R. Jako klienci TEF będą oni mieli dostęp do usług TEF jako kompleksowego wsparcia infrastruktury umożliwiającej im tworzenie i produkowanie bardziej wydajnych maszyn i procesów. Usługi te będą mogły być sfinansowane przed podmioty z sektora MŚP w ramach pomocy de minimis.

Ponadto beneficjentami wyników projektu będą rolnicy, doradcy, przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego, którzy jako użytkownicy technologii walidowanych przez TEF, skorzystają z produktów opartych na sztucznej inteligencji, które TEF pomoże udostępnić na rynku, tworząc jakościową zmianę dla całego sektora rolno-spożywczego. TEF będzie częścią europejskiej strategii cyfrowej.

Czas trwania projektu: 01.01.2023 - 31.12.2027

Wartość projektu: 60 MLN EUR

Wartość projektu dla Partnerów Polskiego Satelity: 5 MLN EUR

https://www.agrifoodtef.eu/

 

Skład konsorcjum: