Grafika z nazwą kierunku studiów na zielonym tle.

Rekrutacja na studia podyplomowe Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zachęca kandydatów do rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych. Patronat nad studiami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze potrzebne do prowadzenia gospodarstw rolnych lub są już ich właścicielami ubiegającymi się o środki finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR UE).

Zapraszamy do udziału także pracowników administracji publicznej, w tym pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Dokumenty do pobrania: