Widok na tłum ludzi na targach.

Targi Rolnicze Kościelec 2023 - informacje dla wystawców

Targi Rolnicze w Kościelcu to największa impreza wystawiennicza i promocyjna we wschodniej Wielkopolsce. W tym roku wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 25 czerwca w godzinach 9.00-16.00. Zapraszamy!

Warunkiem uczestnictwa w targach jest nadesłanie do 14 czerwca 2023 roku zgłoszenia na załączonym druku i dokonanie opłaty za zamówione stoisko na konto:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań

BGK 31 1130 1088 0001 3152 0620 0003 z dopiskiem: Targi Rolnicze Kościelec 2023

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z oryginalnymi pieczątkami i podpisami osób upoważnionych oraz kserokopią dowodu wpłaty na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Turecka 6, 62-604 Kościelec, który jest podany na karcie zgłoszeniowej.

Warunki udziału określają łącznie Regulamin imprez targowych i wystawienniczych w Kościelcu, Karta zgłoszenia z dowodem wpłaty oraz przepisy prawne.

Uszczegółowienie dotyczące oferty zawierają: Karta zgłoszenia, Regulamin oraz Informacja o Targach.

Uwaga! Wjazd na tereny targowe będzie możliwy jedynie za okazaniem potwierdzenia wpłaty.

Nie przewidujemy możliwości parkowania samochodów obok stoisk targowych. Prosimy o uwzględnienie w zamówieniu powierzchni pod samochód, jeśli jest on Państwu niezbędny na stoisku (dotyczy przede wszystkim stoisk ogrodniczo-szkółkarskich). W dniu imprezy tereny wystawowe można będzie opuszczać dopiero po jej zakończeniu. Poza wyznaczonymi godzinami obowiązuje całkowity zakaz ruchu.

Kontakt oraz dokumenty do pobrania

Informacje można uzyskać w Biurze Targów w Kościelcu pod numerem telefonu 512 716 795, 513 950 333 lub (63) 27 22 334. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela komisarz targów, Janusz Jurkiewicz, telefon: 502 174 615.

Karta zgłoszenia (plik PDF - 207 kilobajtów)

Regulamin Targów w Kościelcu (plik PDF - 196 kilobajtów)

Informacja o Targach w Kościelcu (plik PDF - 3 megabajty)

Janusz Jurkiewicz