Mężczyzna wygłasza wykład, na ekranie wyświetla się prezentacja multimedialna. Na pierwszym planie widać od tyłu siedzących słuchaczy.

„Prawdziwa wartość pszczół to zapylanie upraw”. Święto pszczelarzy w Sielinku

Około 400 pszczelarzy wzięło udział w XXVIII Forum Pszczelarskim, które w sobotę odbyło się w Sielinku na terenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Impreza powróciła po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Obecni mogli wysłuchać wykładów na temat znaczenia pszczół dla środowiska, oceny bioróżnorodności owadów zapylających lub przyczyn słabego zbioru miodu.

„Dzisiejsze rolnictwo potrzebuje nowoczesnego pszczelarstwa”

Uroczystego otwarcia XVIII Forum Pszczelarskiego w Sielinku dokonał Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Forum Pszczelarskie w Sielinku od lat stanowi łańcuch transferu wiedzy i innowacji z placówek naukowych zarówno do pszczelarzy, jak i rolników oraz całego lokalnego środowiska – mówił Jacek Sommerfeld.

Dyrektor WODR podkreślał także, że we współczesnym rolnictwie duże znaczenie odgrywa już nie tylko ilość, ale także jakość płodów rolnych, o którą coraz bardziej opłaca się dbać.

– Tymczasem pszczoły zdecydowanie temu sprzyjają. Dzisiejsze rolnictwo potrzebuje nowoczesnego pszczelarstwa, które przyczynia się do produkcji zdrowej żywności – przemawiał Jacek Sommerfeld.

Mężczyzna trzyma mikrofon i przemawia.

Przed budynkiem stoją namioty ze straganami. Przed nimi znajdują się ludzie, którzy oglądają produkty.

I dodawał: – Staramy się promować wychowanie młodego pokolenia do życia w zgodzie z naturą i poszanowaniu jej praw oraz w równowadze tradycji z nowoczesnością w oparciu o wyniki badań naukowych. Jednocześnie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu docenia rolę i znaczenie pszczół w środowisko naturalnym. Dlatego też uczestniczymy w różnych projektach związanych z pszczelarstwem oraz stopniowo modernizujemy naszą pasiekę w Sielinku wdrażając nowoczesne technologie.

Wykłady fachowców oraz kiermasz na Forum Pszczelarskim w Sielinku

Uczestnicy XXVIII Forum Pszczelarskiego w Sielinku mieli okazję wysłuchać wykładów fachowców na różnorodne tematy dotyczące pszczelarstwa dotyczące między innymi:

  • korzyści ekonomicznych dla rolnictwa z zapylania roślin przez pszczoły,
  • oceny bioróżnorodności owadów zapylających,
  • oceny wartości pastwiska pszczelego,
  • stosowania probiotyków w gospodarstwie pasiecznym,
  • przyczyn słabego zbioru miodu.

Jednym z wykładowców był profesor Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach oraz wiceprezes Polskiego Związku Pszczelarskiego. W swoim wykładzie zwracał on między innymi uwagę na ogromne znaczenie pszczół dla środowiska i rolnictwa.

– Prawdziwa wartość pszczół to zapylanie upraw. Dzisiaj jest tak, że to pszczelarz musi się dopraszać u plantatora możliwości założenia pasieki. Ale tak naprawdę to plantatorzy powinni zapraszać pszczelarzy do siebie – podkreślał prof. Kołtowski.

Zwracał także uwagę, że w krajach wysoko rozwiniętych plantator płaci pszczelarzowi ekwiwalent za wynajem rodzin pszczelich do zapylania.

Nieodłącznym elementem forum pszczelarskiego w Sielinku jest również kiermasz pszczelarski. Wszyscy chętni mogli zakupić różnorodny sprzęt lub zapoznać się z nowymi rozwiązaniami w pszczelarstwie.

Przed straganem stoi mężczyzna, który ogląda produkty. Sprzedająca kobieta pochyla się nad kasą fiskalną.

Na samym początku forum na salę wprowadzony został sztandar Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Poznaniu. Ponadto,  odznaczeni zostali wieloletni pszczelarze, którzy wyróżniają się swoją pracą.

Mężczyzna z biało-czerwoną szarfą trzyma sztandar Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Dwaj mężczyźni stoją po obu jego stronach.

Pięciu mężczyzn w garniturach pozuje do zdjęcia.

Za organizację XXVIII Forum Pszczelarskiego w Poznaniu odpowiadał Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Wojewódzki Związek Pszczelarski w Poznaniu.

Na wydarzeniu obecni byli między innymi: Tadeusz Dylon (prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego), Damiana Nowak (dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego), Zbigniew Król (reprezentujący Wojewodę Wielkopolskiego), Zofia Szalczyk (radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przewodnicząca Rady Społecznej WODR).

Dziękujemy wszystkim obecnym gościom za przybycie!

Na wieszaku wiszą dwie kurtki pszczelarskie z kapeluszami z siatką ochronną.

Na straganie znajdują się produkty kosmetyczne stworzone na bazie miodu. Obok stoi sprzedawca.

Tekst: Norbert Kowalski

Zdjęcia: Marta Kaczmarek