Zbliżenie na zielone źdźbła trawy.

Europejskie warsztaty dotyczące rolnictwa ekologicznego

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) organizuje warsztaty pod nazwą „Przejście na rolnictwo ekologiczne: innowacyjne podejścia i wyzwania”, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca 2022 roku we Florencji, Włochy. Zgłoszenia trwają do 11 kwietnia.

Warsztaty EIP-AGRI mają na celu stymulowanie wymiany wiedzy między projektami i inicjatywami, w tym grupami operacyjnymi EIP-AGRI, Horyzontem 2020, Horyzontem Europa i innymi innowacyjnymi projektami oraz kluczowymi podmiotami pracującymi nad ekologią lub konwersją na ekologię. Mogą dostarczyć istotnej wiedzy, narzędzi i innowacji, które pomogą zaspokoić potrzeby rolników w procesie konwersji i ogólnie przyczynić się do budowy innowacyjnego ekosystemu.

Warsztaty skupią się na rolnikach, którzy już zdecydowali się na proces konwersji na produkcję ekologiczną lub rozpoczęli proces konwersji. Jednak rolnicy, którzy rozważają przejście na rolnictwo ekologiczne, są również mile widziani, podobnie jak rolnicy ekologiczni, którzy mogą służyć radą i inspiracją.

Wśród pozostałych uczestników znajdą się również doradcy, naukowcy, przedstawiciele stowarzyszeń rolników ekologicznych, spółdzielni, organów kontrolnych, izb rolniczych, przemysłu, przetwórców, detalistów, innych organów publicznych, prywatnych i zarządzających, organizacji konsumenckich, władz lokalnych i prasy rolniczej.

Zgłoszenia należy przesłać do poniedziałku, 11 kwietnia 2022 roku za pomocą formularza online. Językiem roboczym będzie język angielski. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej EIP-AGRI oraz na stronie internetowej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.