Słoneczny dzień. Na zaoranym polu stoi czerwony ciągnik rolniczy z podczepioną do niego od tyłu maszyną do orania.

Wyniki konkursu „Innowacyjna wieś”

Konkurs „Innowacyjna wieś” organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został zrealizowany w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grafika składająca się z dwóch zdjęć obok siebie. Po lewej stronie widać grupę mężczyzn stojących na trawie, a po prawej dwóch mężczyzn stojących na podeście nad rzeką.

Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie

W ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) mających na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, zorganizowano w dniach 19-20.10.2021 roku wyjazd studyjny "Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie" dla 50 osób.

Na zdjęciu widoczne są kobiety siedzące przy stole w gospodarstwie Aleksandry i Mieczysława Babalskich. Na środku stoi biała kartka z informacją o realizacji operacji.

Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę

Wyjazd studyjny „Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę” dla grupy mieszkańców obszarów wiejskich z terenu powiatu wągrowieckiego odbył się 14 września 2021 roku. Wyjazd został zorganizowany dzięki środkom „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” i miał na celu podniesienie wiedzy w zakresie rolniczego handlu detalicznego i oraz powadzenia w gospodarstwie przetwórstwa produktów rolnych na niewielką skalę, a także propagowanie innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie żywności.

Grafika ilustracyjna. Na stole leży laptop, przy którym siedzi kobieta widoczna od szyi do dłoni. Kobieta pracuje przy laptopie.

Szkolenia online „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

W ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) mających na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, zorganizowano w miesiącach lipcu i wrześniu cykl szkoleń online „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”.

Pochmurny dzień. Stado krów stoi na błotnistym podłożu.

Innowacje w hodowli bydła – relacja z wyjazdu studyjnego

Zespół Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zorganizował dwudniowy wyjazd studyjny (07-08.09.2021) w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 pod nazwą „Innowacje w hodowli bydła” przeznaczony dla rolników oraz jednostek zajmujących się chowem i hodowlą bydła mlecznego oraz mięsnego. Operacja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli bydła.

Słoneczny dzień. Grupa ponad 20 osób, uczestników wyjazdu, jest ustawiona do wspólnego zdjęcia.

Ludzie z pasją, miejsca z pasją – Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę

Wyjazd studyjny „Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę” do dwóch gospodarstw w województwie lubuskim odbył się 15 lipca 2021 roku. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnętrze pomieszczenia. Kobieta w średnim wieku stoi w ludowym stroju. Obok niej jest stół, na którym znajdują się różne oleje. Na ścianie w tle wiszą dyplomy.

Zdrowe tłuszcze – wizyta w firmie Semco

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zorganizował 29 lipca 2021 roku wyjazd studyjny dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do rodzinnej firmy Semco, specjalizującej się w tłoczeniu olei na zimno, która jest położona w miejscowości Śmiłowo w powiecie szamotulskim. Wyjazd został zrealizowany w ramach operacji „Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy”.

Pochmurny dzień. Grupa kilkunastu osób, widocznych od tyłu, stoi kilkadziesiąt metrów przed biogazownią w Przybrodzie.

Biogaz – zielona energia!

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), realizując operację pod tytułem „Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy”, zorganizował 21 lipca 2021 roku wyjazd studyjny dla grupy rolników do Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie stanowiącego własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarstwo może pochwalić się działalnością innowacyjnej biogazowni. To właśnie wokół niej skupione zostało nasze szkolenie.

Wnętrze sali konferencyjnej WODR w Sielinku. Przy stole siedzi kilkanaście osób, które oglądają widoczną na telebimie prezentację.

Spotkanie ze spółkami wodnymi w Sielinku

Dnia 20 lipca 2021 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółek Wodnych w terenu województwa wielkopolskiego z przedstawicielami WODR w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW), operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pochmurny dzień. Czerwony ciągnik rolniczy z przyczepioną do tyłu maszyną do orania jedzie po polu.

Konkurs „Innowacyjna wieś” - zgłoszenia

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Innowacyjna wieś”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie znaczenia działań innowacyjnych, prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla rozwoju przestrzeni wiejskiej.