Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sala lekcyjna. Przy ławkach siedzą obróceni tyłem słuchacze. Przed nimi jest wykładowca, który prezentuje wykład na ekranie.

„Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”. Trzecie spotkanie

19 września 2022 roku grupa hodowców bydła mlecznego i producentów mleka po raz trzeci spotkała się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach kontynuacji operacji „Akademia żywienia krów mlecznych wyzwania współczesnego producenta mleka” organizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - SIR.

Podczas tego zjazdu poruszone zostały zagadnienia związane z oceną żywienia i zarządzania stadem krów mlecznych. Przedstawione zostały narzędzia służące do oceny żywienia, w tym między innymi: dowolne pobranie suchej masy, oceny BCS (z języka angielskiego: Body Condition Scoring), pH płynu żwacza, tabulogramów oraz skali lokomocji (odzwierciedla ona status zdrowotny racic). Doktor Robert Mikuła opowiedział o bolusach diagnostycznych, które stanowią nowość na rynku.

Narzędzia do oceny i analizy żywienia

Jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi do oceny żywienia w stadach krów mlecznych jest analiza sitowa TMR-u. Dzięki niej w bardzo prosty sposób możemy poznać strukturę fizyczną dawki pokarmowej. Struktura fizyczna dawki pokarmowej jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, w szczególności żwacza. Doktor Robert Mikuła opowiedział uczestnikom jak korzystać z takich sit paszowych. Kolejną bardzo prostą metodą oceny: zdrowotności, niektórych chorób metabolicznych oraz oceny przebiegu prawidłowej fermentacji w żwaczu jest ocena kału, do której służą sita kałowe. Na wyjeździe studyjnym do gospodarstwa prowadzącego hodowlę krów mlecznych uczestnicy szkolenia będą mieli okazję samodzielnie wykonać takie analizy. Dłuższa chwila poświęcona została również na omówienie oceny BCS, jest to ocena która nie wymaga żadnego nakładu pieniężnego (jedynie odpowiedniego nauczenia się jej) a świadome wprowadzenie jej w codzienną rutynę niesie za sobą szereg zalet w tym: większą wydajność, mniejsze ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych oraz polepszenie wskaźników rozrodu.

Spotkanie to zostało poświęcone również zajęciom komputerowym, na których słuchacze mieli okazję zapoznania się i pracy w programie komputerowym INRAtion, który wspomaga układanie dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających według systemu INRA. Kursanci dowiedzieli się jak oszacować rzeczywistą wartość pokarmową pasz oraz poznali mechanizm bilansowania i rekalkulacji dawki pokarmowej.

Sala z komputerami. Przy monitorach siedzą ludzie. Między nimi przechadza się wykładowca.

Ostatnim, jednak niemniej ważnym blokiem tematycznym przedstawionym przez profesora doktora habilitowanego Tomasza Strabla były podstawowe zagadnienia z zakresu doskonalenia bydła mlecznego dla producenta mleka. Omówiono między innymi czynniki determinujące użytkowość krów, podstawy dziedziczenia oraz selekcję. Uczestnicy poznali odpowiedź na często zadawane pytania. Który buhaj jest lepszy oraz która cecha jest ważniejsza? Omówiony został także indeks ekonomiczny, który uwzględnia ekonomiczne znaczenie cech. Selekcja genomowa to doskonałe narzędzie, które umożliwia poznanie wartości hodowlanej zwierzęcia już we wczesnym wieku, dlatego tak ważne jest genotypowanie własnego stada. Przedstawione zostało również zagadnienie związane z Inbredem. Informuje nas on o stopniu spokrewnienia zwierząt. Wysoki inbred przynosi straty ekonomiczne hodowcom, dlatego tak ważna jest znajomość rodowodów zwierząt.

Było to ostatnie spotkanie stacjonarne, podczas których doskonali fachowcy przekazali uczestnikom masę wiedzy teoretycznej. Teraz czas na podsumowanie wiedzy teoretycznej oraz wyciągnięcie wniosków w terenie podczas zajęć praktycznych, które odbędą się w październiku.

Agnieszka Staniszewska