Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przy stole siedzi kilka osób, nie widać im twarzy. Jedna z osób trzyma długopis i pisze w zeszycie. Obok zeszytu stoi biały kubek na talerzyku.

Warsztaty EIP-AGRI: „Młodzi przedsiębiorcy – motory innowacji na obszarach wiejskich”

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) organizuje warsztaty pod nazwą „Młodzi przedsiębiorcy – motory innowacji na obszarach wiejskich” dedykowane dla rolników, leśników, doradców, naukowców, przedstawicieli start-upów i innych stowarzyszeń otoczenia rolnictwa. To dwudniowe wydarzenie odbędzie się w Dublinie w terminie 30 listopada - 1 grudnia 2022 roku.

Warsztaty skupią się na wymianie wiedzy i dzieleniu się innowacyjnymi, inspirującymi praktykami, które mogą wspierać przedsiębiorczość na obszarach wiejskich i ekosystemy innowacji.

Termin zgłoszeń mija 14 października 2022 roku o godzinie 23:59. Link do rejestracji oraz program warsztatów znajduje się stronie internetowej EIP-AGRI.