W szklarni na podłodze stoją rzędy zielonych roślin w doniczkach. Część z nich ma wysokie łodygi i liście, inne są niskie.

Zasady integrowanej ochrony roślin

Czasy, w których żyjemy stawiają przed rolnikiem nowe zadania. Oprócz zapewnienia wystarczającej ilości żywności, ważne jest również, aby ta żywność była zdrowa, bezpieczna, a jej produkcja przyjazna dla środowiska.

Wnętrze hali. Stado świń stoi na podłodze.

Afrykański pomór świń - ASF

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to błyskawicznie rozprzestrzeniająca się zakaźna choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia choroby w stadzie dochodzi do znacznych spadków w produkcji: infekcja przebiega powoli i obejmuje duży odsetek zwierząt w stadzie, a śmiertelność zwierząt sięga nawet 100 procent.

Zbliżenie na fragment segregatora, kalkulatora i długopisu leżących na stole.

Dotowane ubezpieczenia rolne

Ubezpieczanie płodów rolnych jest dyktowane potrzebą ich ochrony przed stratami powodowanymi przez żywioły, które mogą poważnie zakłócić sytuację finansową gospodarstw, zwłaszcza tych o towarowym przeznaczeniu produkcji.

Wnętrze hali. Krowy stoją obok siebie i jedzą paszę (zieloną trawę).

Dodatki paszowe - pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt i smak paszy

W paszach przeznaczonych do żywienia zwierząt bilansujemy składniki niezbędne do życia i zdrowia: białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy i minerały. Elementy te nie są jednak jedynymi składnikami pasz. Bardzo liczną i różnorodną zarówno pod względem działania, jak i pochodzenia grupą są dodatki paszowe. Są to składniki, które nie są niezbędne do życia zwierząt, ale ich zastosowanie w paszach wpływa pozytywnie na zdrowie zwierzęcia, pobranie paszy, jej smakowitość, strawność, strukturę fizyczną, okres przydatności czy chociażby zapach.

Słoneczny dzień. Zielony kombajn jedzie po polu i kosi uprawy.

150 tysięcy złotych premii dla młodych rolników

O 150 tysięcy złotych na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zdjęciu z bliska widoczna jest uprawa na polu w fazie dojrzewania. Zielone kłosy stoją jeden obok drugiego.

Lista odmian zbóż jarych zalecanych do uprawy w Wielkopolsce w 2022 roku

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie wielkopolskim.

Grafika ilustracyjna. Na stole leżą trzy grupy drobnych pieniędzy, z których wyrastają małe roślinki.

Ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat

15 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 za 2022 rok.

Zielone pole soi.

Wpływ gęstości i rozstawu rzędów na plonowanie soi

Uprawa soi nie należy do najpopularniejszych w Polsce, ale powoli się to zmienia. Rolnicy, który decydują się na tę roślinę, powinni zaplanować produkcję pod kątem paszy lub sprzedaży nasion. Wtedy mogą dobrać metodę siania, opartą na gęstości i rozstawie rzędów.

Wnętrze hali. Krowa leży na sianie na podłodze w kojcu. W tle widać inne zwierzęta.

„Dobrostan zwierząt” w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dobrostan to stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia. Stan w którym zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. W dzisiejszych czasach gdzie produkcja, również rolna, nakierowana jest na maksymalizację zysku powoduje duże zagęszczenie zwierząt a co za tym idzie ograniczenie ruchu. Poza tym zwierzęta utrzymywane są w nieprzyjaznych warunkach: bez wybiegu, bez pastwiska, na stanowiskach bezściółkowych co przyczynia się do częstego występowania stresu, zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, a w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia wyników produkcyjnych.

Grafika ilustracyjna. Na zbliżeniu widać ręce mężczyzny, który podpisuje prawą dłonią dokumenty.

Uzupełniająca płatność podstawowa

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) będzie w Polsce przyznawana w 2022 roku na podstawie artykułu 37 rozporządzenia UE numer 1307/2013. Zgodnie z nim warunki przyznania uzupełniającej płatności podstawowej będą analogiczne do zasad przyznawania uzupełniającej płatności podstawowej w roku 2013. Uzupełniająca płatność podstawowa będzie w 100 procentach finansowana z budżetu krajowego.