Rzeczka z wody opadowej płynąca przez las. Po obu jej brzegach rośnie bujna zielona roślinność.

Znaczenie wody dla funkcjonowania roślin

Zapotrzebowanie wodne roślin jest zróżnicowane w poszczególnych ich okresach życia. Niedostatek wody w którejkolwiek fazie rozwoju przyczynia się do zakłócenia funkcjonowania rośliny, co z kolei prowadzi do zmniejszenia plonu. Co ciekawe, wiele roślin przystosowało się do niedoboru i nadwyżek wody, wytwarzając w sobie mechanizmy obronne.

Na podłożu stoi biały wór z paszą. Jest w połowie oddarty, więc część paszy z niego wystaje, a część leży przed nim.

Mykotoksyny w materiałach paszowych. Jak sobie z nimi radzić?

Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami niektórych grzybów należących głownie do rodzajów Aspergollius, Fusarium i Penicilium. To naturalne substancje, które skażają rośliny i płody rolne. Mogą być również niebezpiecznie dla życia i zdrowia zwierząt gospodarskich, ponieważ wnikają do organizmu przez skórę oraz spożywaną paszę. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób zapobiegać ich występowaniu.

Zbliżenie na żółty kwiat, na którym siedzi trzmiel.

Owady zapylające i ich znaczenie w ekosystemie

Dziko żyjące owady zapylające, zwłaszcza pszczoły, są uważane za gatunki zwornikowe. Oznacza to, że mają ogromny wpływ na ekosystem poprzez zapewnianie różnorodności biologicznej. Bez nich nasz świat by nie przetrwał, dlatego ważne jest, żeby stwarzać im dogodne warunki do rozwoju.

Przez zielone pole jedzie żółto-zielony ciągnik z doczepionym opryskiwaczem i opryskuje rośliny.

Nawożenie trwałych użytków zielonych podstawą dobrego plonowania

Prawidłowo zbilansowane i racjonalne nawożenie jest nieodłącznym elementem wpływającym na wysokość plonów i wartościową paszę z trwałych użytków zielonych. Zapotrzebowania na składniki pokarmowe powinno być poprzedzone analizą zasobności gleby, szczególnie biorąc pod uwagę wysoką cenę nawozów mineralnych i zastosowanie ich zgodnie z zasadą uzupełnienia składników pokarmowych wyniesionych z plonem.

Zbliżenie na gęsto rosnące pokrzywy.

Domowe przygotowanie gnojówki z pokrzywy

Nawożenie roślin to podstawowy element pielęgnacji i profilaktyki. Każdy może przygotować tanią i ekologiczną gnojówkę z pokrzywy, która posłuży za naturalny nawóz stosowany w ogródkach warzywnych i kwiatowych. Co więcej, pomoże ona również w walce ze szkodnikami i chorobami.

Na podwórku leży stos obornika. W tle widać drzewa bez liści.

Przechowywanie obornika w zgodzie z prawem i środowiskiem

W niemal każdym gospodarstwie rolnym specjalizującym się w produkcji zwierząt, wytwarzany jest obornik, czyli naturalny nawóz. Ma on wiele przydatnych funkcji, jednak jego przechowywanie i wykorzystywanie objęte jest ściśle określonymi regułami, wyznaczonymi przez dyrektywy, ustawy i rozporządzenia.

Mokradła w lesie. Przez wodę przebiega nasyp z utwardzonego gruntu, który tworzy tamę. Wzdłuż ścieżki wbite są małe paliki. Na początku nasypu stoi Patryk Kokociński.

Retencja odpowiedzią na suszę! Jak zadbać o wodę na polach?

Susza to jeden z największych problemów, które trapią wielkopolskich rolników już od lat. Jednym z rozwiązań może być retencja korytowa, czyli gromadzenie wód opadowych za pomocą zastawek w rowach melioracyjnych lub oczek wodnych, co przekłada się na większe plony i zyski. Od kilku lat takie działania w Snowidowie prowadzi Patryk Kokociński. Chociaż początkowo mieszkańcy wsi podchodzili do tego sceptycznie, to szybko przekonali się, że przynoszą pozytywne efekty.