Zielone pole. W tle widać domy i drzewa.

Działania wpływające na ograniczenie zmian klimatycznych

Ekosystem na Ziemi znajduje się w kryzysie, następują widoczne zmiany, zauważalne są procesy zanikania gatunków oraz degradacja środowiska naturalnego, a wszystko to za sprawą działalności człowieka. Tak niekorzystne zmiany w środowisku są zagrożeniem dla dalszej egzystencji ludzkości.

Na pastwisku spaceruje klacz. Za nią idzie źrebak. Ziemia porośnięta jest trawą, a w oddali widać las.

Wpływ wypasu koni na kształtowanie zbiorowisk roślinnych pastwisk

Wiedza na temat zależności, jakie wykształcają się pomiędzy roślinnością, a zwierzętami gospodarskimi w trakcie wypasu, jest niezwykle ważna. Stanowi ona bowiem źródło istotnych i cennych informacji, dotyczących zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Przez las płynie rzeczka z wody opadowej. Po obu jej brzegach widać pnie drzew.

Przeciwdziałanie niedoborom wody

Woda jest bardzo powszechną substancją chemiczną o istotnym znaczeniu. Pokrywa niemal 75% powierzchni naszej planety. Niestety zaledwie 3% tych zasobów to wody słodkie, co powoduje, że w wielu miejscach ludzie borykają się z jej niedoborem.

Zbliżenie na zielone i wąskie liście wyrastające spośród kory usypanej na ziemi.

Działania wspierające ochronę środowiska w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Zadania związane z bardzo szeroko rozumianą ochroną środowiska, a także przeciwdziałające zmianom klimatu są najważniejszymi celami realizowanej obecnie, a także planowanej na najbliższe lata wspólnej polityki rolnej.

Większość kadru wypełnia teren gęsto porośnięty trawą. W tle widać lasy.

Charakterystyka traw i roślin wykorzystywanych w paszach objętościowych

Uprawa łąk i pastwisk ma na celu dostarczenie zwierzętom trawożernym cennej paszy objętościowej, umożliwiającej zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych przy uwzględnieniu wieku, gatunku czy wydajności zwierząt. Udział traw i roślin motylkowatych jest istotny w składzie paszy, lecz należy pamiętać, że nie każdy rodzaj tych roślin będzie odpowiednim pokarmem.

Zielone pole, przez które biegnie ścieżka powstała w wyniku przejazdu maszyny rolniczej. Po prawej stronie rośnie zboże. W tle widać drzewa.

Negatywne skutki emisji amoniaku

Emisja amoniaku w rolnictwie to problem towarzyszący produkcji rolnej niemal od zawsze. Jego uciążliwa obecność w atmosferze rośnie wraz z szybkim wzrostem produkcji rolniczej. Szacuje się, że rolnictwo na terenie Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za ponad 92% emisji tego gazu.

Szerokie ujęcie na pole z beżowymi i zielonymi kłosami. Na horyzoncie widać drzewa.

Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym

Wymuszona konieczność zaspokojenia coraz to większych potrzeb żywnościowych ludności zmieniła bardzo obraz wsi i rolnictwa w Polsce. W gospodarstwach rolnych, które stanowią podstawowy obiekt produkcyjny w środowisku rolniczym, kumulują się wszystkie problemy dotyczące ochrony środowiska. Pomimo szeroko rozpowszechnionej informacji z tego zakresu, poziom wiedzy na temat ekologii nadal jest bardzo zróżnicowany.