Na pastwisku spaceruje klacz. Za nią idzie źrebak. Ziemia porośnięta jest trawą, a w oddali widać las.

Wpływ wypasu koni na kształtowanie zbiorowisk roślinnych pastwisk

Wiedza na temat zależności, jakie wykształcają się pomiędzy roślinnością, a zwierzętami gospodarskimi w trakcie wypasu, jest niezwykle ważna. Stanowi ona bowiem źródło istotnych i cennych informacji, dotyczących zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Przez las płynie rzeczka z wody opadowej. Po obu jej brzegach widać pnie drzew.

Przeciwdziałanie niedoborom wody

Woda jest bardzo powszechną substancją chemiczną o istotnym znaczeniu. Pokrywa niemal 75% powierzchni naszej planety. Niestety zaledwie 3% tych zasobów to wody słodkie, co powoduje, że w wielu miejscach ludzie borykają się z jej niedoborem.

Zbliżenie na zielone i wąskie liście wyrastające spośród kory usypanej na ziemi.

Działania wspierające ochronę środowiska w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Zadania związane z bardzo szeroko rozumianą ochroną środowiska, a także przeciwdziałające zmianom klimatu są najważniejszymi celami realizowanej obecnie, a także planowanej na najbliższe lata wspólnej polityki rolnej.

Większość kadru wypełnia teren gęsto porośnięty trawą. W tle widać lasy.

Charakterystyka traw i roślin wykorzystywanych w paszach objętościowych

Uprawa łąk i pastwisk ma na celu dostarczenie zwierzętom trawożernym cennej paszy objętościowej, umożliwiającej zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych przy uwzględnieniu wieku, gatunku czy wydajności zwierząt. Udział traw i roślin motylkowatych jest istotny w składzie paszy, lecz należy pamiętać, że nie każdy rodzaj tych roślin będzie odpowiednim pokarmem.

Zielone pole, przez które biegnie ścieżka powstała w wyniku przejazdu maszyny rolniczej. Po prawej stronie rośnie zboże. W tle widać drzewa.

Negatywne skutki emisji amoniaku

Emisja amoniaku w rolnictwie to problem towarzyszący produkcji rolnej niemal od zawsze. Jego uciążliwa obecność w atmosferze rośnie wraz z szybkim wzrostem produkcji rolniczej. Szacuje się, że rolnictwo na terenie Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za ponad 92% emisji tego gazu.

Szerokie ujęcie na pole z beżowymi i zielonymi kłosami. Na horyzoncie widać drzewa.

Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym

Wymuszona konieczność zaspokojenia coraz to większych potrzeb żywnościowych ludności zmieniła bardzo obraz wsi i rolnictwa w Polsce. W gospodarstwach rolnych, które stanowią podstawowy obiekt produkcyjny w środowisku rolniczym, kumulują się wszystkie problemy dotyczące ochrony środowiska. Pomimo szeroko rozpowszechnionej informacji z tego zakresu, poziom wiedzy na temat ekologii nadal jest bardzo zróżnicowany.

Rzeczka z wody opadowej płynąca przez las. Po obu jej brzegach rośnie bujna zielona roślinność.

Znaczenie wody dla funkcjonowania roślin

Zapotrzebowanie wodne roślin jest zróżnicowane w poszczególnych ich okresach życia. Niedostatek wody w którejkolwiek fazie rozwoju przyczynia się do zakłócenia funkcjonowania rośliny, co z kolei prowadzi do zmniejszenia plonu. Co ciekawe, wiele roślin przystosowało się do niedoboru i nadwyżek wody, wytwarzając w sobie mechanizmy obronne.

Na podłożu stoi biały wór z paszą. Jest w połowie oddarty, więc część paszy z niego wystaje, a część leży przed nim.

Mykotoksyny w materiałach paszowych. Jak sobie z nimi radzić?

Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami niektórych grzybów należących głownie do rodzajów Aspergollius, Fusarium i Penicilium. To naturalne substancje, które skażają rośliny i płody rolne. Mogą być również niebezpiecznie dla życia i zdrowia zwierząt gospodarskich, ponieważ wnikają do organizmu przez skórę oraz spożywaną paszę. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób zapobiegać ich występowaniu.

Zbliżenie na żółty kwiat, na którym siedzi trzmiel.

Owady zapylające i ich znaczenie w ekosystemie

Dziko żyjące owady zapylające, zwłaszcza pszczoły, są uważane za gatunki zwornikowe. Oznacza to, że mają ogromny wpływ na ekosystem poprzez zapewnianie różnorodności biologicznej. Bez nich nasz świat by nie przetrwał, dlatego ważne jest, żeby stwarzać im dogodne warunki do rozwoju.

Przez zielone pole jedzie żółto-zielony ciągnik z doczepionym opryskiwaczem i opryskuje rośliny.

Nawożenie trwałych użytków zielonych podstawą dobrego plonowania

Prawidłowo zbilansowane i racjonalne nawożenie jest nieodłącznym elementem wpływającym na wysokość plonów i wartościową paszę z trwałych użytków zielonych. Zapotrzebowania na składniki pokarmowe powinno być poprzedzone analizą zasobności gleby, szczególnie biorąc pod uwagę wysoką cenę nawozów mineralnych i zastosowanie ich zgodnie z zasadą uzupełnienia składników pokarmowych wyniesionych z plonem.