Na podwórku leży stos obornika. W tle widać drzewa bez liści.

Stosowanie nawozów azotowych w świetle dyrektywy azotanowej

W połowie 2018 roku weszły w życie zapisy rozporządzenia dotyczącego „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu”, popularnie nazwanego programem azotanowym.

Zbliżenie na różne warzywa, między innymi bakłażan, sałatę, paprykę żółtą, rzodkiewki.

Ekologiczna produkcja zdrowej żywności

W trosce o swoje zdrowie, coraz częściej sięgamy po żywność ekologiczną. Produkty wytwarzane w ten sposób opierają się na naturalnych sposobach produkcji, które są uregulowane prawnie. Warto jednak zwrócić uwagę na oznakowania produktów, które często są mylące i nie mają nic wspólnego z ekologiczną uprawą.

Na trawie stoją panele fotowoltaiczne skierowane do słońca.

Odnawialne źródła energii – moda czy konieczność?

Rynek odnawialnych źródeł energii jest jednym z najintensywniej rozwijających się rynków na świecie. Ekologia i dbałość o ochronę środowiska to już nie tylko chwilowa moda, lecz zadanie, któremu musi sprostać społeczeństwo, by móc realizować strategię zrównoważonego rozwoju.

Na pniu stoi szklanka z wodą.

Dobroczynny wpływ wodoru na organizm człowieka

Natura stworzyła ludzi w dużej mierze z wody, ponieważ wodór to najsilniejszy antyoksydant zapobiegający zniszczeniom powodowanym przez wolne rodniki i dodatkowo poprawia funkcję poszczególnych komórek. Dzięki temu usprawnia funkcjonowanie całego organizmu, chroniąc go przed rozwojem chorób cywilizacyjnych.

Zbliżenie na fragment popękanej ziemi od suszy. Część jest porośnięta zieloną trawą.

Zjawisko suszy w rolnictwie

Susza jest efektem działania klimatu i występuje okresowo, w różnych porach roku. Jej podstawową cechą jest czas trwania, zasięg przestrzenny oraz intensywność. Temperatura w Polsce wzrosła na przestrzeni ubiegłych lat, co spowodowało większą zdolność parowania przy bardzo podobnych ilościach opadów atmosferycznych.

Czerwony ciągnik z urządzeniem do opryskiwania jedzie po polu.

Stosowanie i przechowywanie nawozów w świetle programu azotanowego

Miejsce przechowywania nawozów naturalnych oraz sposoby ich wykorzystywania są określone przepisami prawnymi. Rolnik jest zobowiązany do przestrzegania tych reguł, których nadrzędnym celem jest ochrona środowiska.

W błocie na podwórku stoją dwie małe kozy. Jedna biała, a druga biało-czarna.

Sposoby ograniczania emisji amoniaku ze źródeł rolniczych

Obecnie gospodarstwa rolne stoją przed wieloma wyzwaniami i to nie tylko związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności coraz większej liczbie ludności. Rolnictwo także silnie oddziałuje na środowisko naturalne, co aktualnie ma wielkie znaczenie w obliczu kryzysu klimatycznego oraz konieczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w tym amoniaku.

Nad żółtym polem górują wiatraki od energii odnawialnej.

Zmiany klimatu – wpływ na środowisko i rolnictwo

Rolnictwo oddziałuje zarówno na klimat, jak i klimat wpływa na rolnictwo. Podczas prac rolniczych często jest wytwarzana emisja dwutlenku węgla, która ma szkodliwy wpływ na atmosferę. Na szczęście powstaje coraz więcej innowacji opartych na wykorzystaniu bioproduktów, które ograniczają ten negatywny aspekt.

Rząd uprawy. Roślina ma duże zielone liście wyrastające tuż nad glebą.

Znaczenie bioróżnorodności gleby

Gleba jest warstwą skorupy ziemskiej o bardzo złożonej strukturze. Zawiera wiele organizmów, które wpływają na jej stan oraz kondycję. To wszystko składa się na pojęcie bioróżnorodności, którą należy utrzymywać w celu zachowania jak najlepszych korzyści dla ekosystemu.

Zielone pole. W tle widać domy i drzewa.

Działania wpływające na ograniczenie zmian klimatycznych

Ekosystem na Ziemi znajduje się w kryzysie, następują widoczne zmiany, zauważalne są procesy zanikania gatunków oraz degradacja środowiska naturalnego, a wszystko to za sprawą działalności człowieka. Tak niekorzystne zmiany w środowisku są zagrożeniem dla dalszej egzystencji ludzkości.