Na zdjęciu widoczna jest łąka kwietna.

Łąka kwietna - alternatywa dla trawników

Łąka kwietna jest doskonałą alternatywą dla szeroko dziś rozpowszechnionych trawników, które są dość ubogie gatunkowo i wymagają intensywniejszej pielęgnacji. Łąki coraz częściej powstają w miastach poprzez ograniczanie zabiegów utrzymaniowych.

Ogromnym atutem łąk kwietnych jest to, iż dają nam one szeroko pojęte wzbogacenie bioróżnorodności w naszym otoczeniu. Poprzez wprowadzenie dużej różnorodności gatunków roślin na łące zamieszkać może również wiele gatunków zwierząt, a wśród nich tak cennych dla ludzi owadów zapylających.

Dlaczego warto założyć łąkę kwietną?

Różnorodność biologiczna będzie wzrastać a co za tym idzie warunki w jakich będziemy żyć staną się dla nas znacznie bardziej przyjazne. Łąki kwietne składają się z kwitnących roślin dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) oraz traw.

Łąka kwietna nie wymaga tak częstego koszenia jak to jest w przypadku trawników co sprzyja lepszym stosunkom wodnym w glebie i zatrzymywaniu w niej wilgoci. Poprzez ograniczenie zabiegów agrotechnicznych oszczędzamy również nasz czas i energię, które to możemy spożytkować w zupełnie inny sposób, na przykład uprawiając sport.

Dla człowieka jest to idealne rozwiązanie zarówno pod względem środowiskowym jak i ekonomicznym. W związku z tym warto zastanowić się nad zmianą naszych przyzwyczajonej zarówno jeśli chodzi o zagospodarowanie zieleni, to jest trawniki przydomowe, jak również tereny zielone znajdujące się w naszych miastach.

W warunkach miejskich łąka może powstać na kilka różnych sposobów:

 • świadome ograniczenie koszenia terenów, na przykład trawników,
 • zwiększenie liczby koszenia, na przykład do 2-3 razy w roku, obszarów dotychczas uznawanych za nieużytki,
 • zastosowanie zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawą gleby.

Termin rozpoczęcia prac

Jesień i zima to odpowiedni czas aby zaplanować prace związane z założeniem łąki kwietnej. Jednym z optymalnych terminów aby rozpocząć prace związane z wysiewem łąki jest okres późnego lata i wczesnej jesieni. W tym czasie istnieje duże prawdopodobieństwo, iż unikniemy ryzyka związanego z brakiem wody w pierwszych fazach wzrostu roślin.

Oczywiście jeśli nie uda nam się wysiać roślin w wyżej wymienionym okresie możemy też podjąć próbę założenia takiej łąki kwietnej wiosną (marzec - maj), ale wtedy musimy liczyć się z ryzykiem wystąpienia okresowej suszy, co może spowodować gorsze wschody roślin. Biorąc pod uwagę termin wysiewu musimy też zwrócić uwagę na skład gatunkowy mieszanki ponieważ niektóre z roślin zawarte w mieszankach potrzebują wyższych temperatur w okresie kiełkowania.

Przygotowanie podłoża

Glebę przed wysiewem nasion należy odchwaścić. Można w tym celu usunąć darń pokrywającą wierzchnią warstwę. Następnie spulchniamy i wyrównujemy podłoże. Możemy do tego zabiegu na małych powierzchniach zastosować na przykład niewielką glebogryzarkę, grabie.

Oczywiście jeśli jest to teren o większej powierzchni będziemy potrzebowali bardziej specjalistycznego sprzętu, na przykład ciągnika z odpowiednimi narzędziami (pług, glebogryzarka), siewnika oraz wału do wyrównania terenu.

Wysiew nasion

Przed zakupem i wysiewem nasion musimy określić jaką kategorię gleby posiadamy, ponieważ dobór odpowiedniej mieszanki w dużej mierze zależy właśnie od tego czynnika. Nasiona wysiewamy bezpośrednio po zakończonej uprawie gleby, gdy teren jest odchwaszczony i wyrównany.

Materiał siewny przed wysiewem mieszamy z piaskiem, trocinami lub wermikulitem. Siew łąki kwietnej polega na bezpośrednim umieszczeniu nasion płytko pod powierzchnią gleby ( 0,5 centymetra), a jedynym zabiegiem może być ich udeptanie lub wałowanie tak, aby miały bezpośredni kontakt z podłożem, z którego to mogą czerpać wodę.

Zabiegi pielęgnacyjne

Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych jest oczywiście podlewanie. Powinniśmy dbać o to aby nasza łąka kwietna szczególnie na początku w fazie kiełkowania nasion miała odpowiedni poziom wody do dyspozycji.

Jeśli pojawią się chwasty najlepiej zastosować ręczną metodę odchwaszczania.

Łąki kwietne nie wymagają nawożenia.

Kolejny zabieg, jaki powinniśmy zaplanować, to koszenie łąki, a następnie zbieranie pokosu. Zróżnicowane terminy koszenia, pozostawianie pewnych fragmentów nieskoszonych oraz różna częstotliwość koszenia łąki np. raz w roku lub częściej wpływają korzystnie na kontrolowanie składu gatunkowego łąki , który jest jednym z elementów jej prawidłowego utrzymania.

Ekonomiczne korzyści łąk kwietnych

 • obniżanie kosztów utrzymania powierzchni - ograniczenie koszenia, podlewania i nawożenia,
 • zmniejszenie erozji i stabilizacja podłoża,
 • założenia takie wykazują dużą odporność na suszę – ciesząc oczy przez cały sezon wegetacyjny,
 • zmniejszają koszty związane z zagospodarowaniem wód opadowych.

Społeczne korzyści łąk kwietnych

 • wpływają na podniesienie walorów estetycznych otoczenia,
 • ukazują naturalny charakter przyrody - jej różnorodność i zmienność,
 • pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie,
 • dają możliwość pokazania miasta w innym świetle – dbanie o przyrodę a co za tym idzie pozytywny wizerunek w oczach zarówno mieszkańców jak i gości.

Przyrodnicze korzyści łąk kwietnych

 • zwiększenie bioróżnorodności poprzez umożliwienie bytowania i żerowania wielu gatunków zwierząt w tym owadów,
 • ograniczanie nagrzewania powierzchni i obniżanie temperatury,
 • ograniczanie spływu wód opadowych - retencjonowanie wody w glebie,
 • akumulacja dwutlenek węgla w masie roślinnej oraz produkcja tlenu,
 • ograniczanie rozprzestrzeniania się pyłów.

 

Źródła:

 • Strona internetowa: https://sak.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Standardy-LAKI-KWIETNE-2021.01.12.pdf
 • Strona internetowa: https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/kwietne-laki-na-okres-suszy/kwietna-laka-zamiast-trawnika

Tekst: Anna Nosek

Zdjęcia: Anna Nosek