Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Informacja o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Sielinku – pokazowa instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest powstanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, ma to na celu wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej. Przedsięwzięcie to wzbogaci już istniejącą w Sielinku ścieżkę edukacyjną dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii nadal nie jest częstym rozwiązaniem gromadzenia energii, dlatego należy pokazywać i rozpowszechniać ten wariant instalacji. Z pokazową instalacją będą mogli się zapoznać między innymi uczestniczy imprez terenowych, które są organizowane w Sielinku, ale także uczniowie, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich.

Strona internetowa WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl