Na wybiegu znajduje się stado białych kur, stoją ciasno w grupie.

Od 30 września można składać wnioski o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” będzie prowadzony od 30 września do 31 października 2022 roku. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano ponad 108 mln euro na to działanie.

Na stole, przykrytym żółtym obrusem, leżą małe słoiczki z produktami w środku, stoi wazon z kwiatami, wiklinowy koszyk.

Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich - wnioski do 30 września

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego. O takie wsparcie po raz kolejny mogą ubiegać się koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Na trawiastej ziemi stoi stado białych świń w ciemne łaty.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wnioski tylko do 2 września

Do 2 września 2022 roku można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Zbliżenie na gałązkę chmielu z zielonymi szyszkami.

Pomoc dla producentów chmielu – wnioski tylko do 12 sierpnia

Tylko do 12 sierpnia o pomoc finansową ze od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą się ubiegać rolnicy uprawiający w 2020 lub w 2021 roku chmiel, którym została przyznana w tym czasie płatność z tego tytułu i którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Zbliżenie na zieloną roślinkę wyrastającą z suchej i popękanej ziemi.

Aplikacja suszowa „zgłoś szkodę rolniczą” już dostępna

Resort rolnictwa uruchomił aplikację publiczną pod nazwą „zgłoś szkodę rolniczą”. Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w 2022 roku mają możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód.

W zagrodzie na błocie znajdują się małe prosięta. Są blisko obiektywu i wypełniają cały kadr. Ryjki mają umorusane ziemią.

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. poz. 1365), z dniem 2 lipca 2022 roku uruchomiony zostaje mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”.

Rolnik w słomianym kapeluszu siedzi pod drzewem, w ręku trzyma tablet. Dookoła jest dużo zieleni.

Rozwój usług rolniczych – wsparcie poszerzone o usługi leśne, cyfrowe i urządzenia wodne. Nabór od 7 lipca

Od 7 lipca 2022 roku będzie można składać wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym naborze zakres usług objętych wsparciem został rozszerzony.

Na trawiastej ziemi stoi stado białych świń w ciemne łaty.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej: nabór od 7 lipca

Od 7 lipca 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zdjęcie ilustracyjne. Na fotografii widoczne są drzewa w lesie.

Wsparcie na inwestycje w lasach prywatnych: start naboru

Od 20 czerwca 2022 roku biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po raz pierwszy dokumenty będzie można składać również poprzez aplikację eWniosekPlus.

Na słomie leży prosiaczek. Ma zamknięte oczy.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na bioasekurację

O refundację do 50 procent wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją mogą się ubiegać od 20 czerwca 2022 roku hodowcy trzody chlewnej. Wnioski o taką pomoc przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).