Zdjęcie ilustracyjne - pole uprawne

Tylko do 14 sierpnia rolnicy poszkodowani w wyniku wojny mogą się ubiegać o dopłaty do materiału siewnego

Tylko do 14 sierpnia 2023 roku trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ta pomoc uruchomiona została w ramach wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie.

Na razie o to dofinansowanie ubiega się blisko 23 tysięcy rolników. Gospodarze, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym między 25 maja a 10 lipca 2023 roku, a chcą skorzystać z nowej oferty pomocy, muszą wycofać dostarczone wcześniej dokumenty.

Z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej może skorzystać rolnik, który między innymi:

  • między 15 lipca 2022 roku a 15 czerwca 2023 roku nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: zboża, w tym jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe, w tym bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; ziemniak
  • złożył w 2023 roku wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich;
  • nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego albo wycofa złożony wniosek.

Potwierdzenie zakupu stanowi faktura VAT lub jej duplikat. Na dokumencie takim muszą się znaleźć: data sprzedaży lub wydania z magazynu, nazwa gatunku i odmiany rośliny uprawnej, kategoria lub stopień kwalifikacji i numer partii.

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 hektarów obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon).

Stawki dopłat:

  • 200 złotych na hektar gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
  • 300 złotych na hektar gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
  • 500 złotych na hektar gruntów ornych obsianych soją;
  • 1200 złotych na hektar gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Pula środków na ten cel wynosi 210 milionów złotych. W przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy przekroczy ten limit, zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Wnioski do 14 sierpnia 2023 roku przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na portalu gov.pl lub nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej. Dotychczas zarejestrowano blisko 23 tysięcy wniosków – najwięcej w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa