W zagrodzie na błocie znajdują się małe prosięta. Są blisko obiektywu i wypełniają cały kadr. Ryjki mają umorusane ziemią.

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski już od 7 września

Od 7 września do 6 października 2023 roku rolnicy będą mogli starać się o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dofinansowanie będzie można otrzymać między innymi na wykonanie ogrodzenia chlewni czy posadowienie silosu na paszę. Nabór wniosków realizowany będzie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O przyznanie pomocy będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą one między innymi prowadzić chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń (średniorocznie) lub hodowlę świń ras rodzimych lub ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją i być wpisane do ewidencji producentów, a w przypadku osób fizycznych – mieć ukończone 18 lat.

Wysokość stawki

W całym okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej będzie można otrzymać do 100 000 złotych, a pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 80 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek jednostkowych, które wynoszą:

  • za metr bieżący ogrodzenia – 320 złotych;
  • posadowienie jednej bramy – 2 860 złotych;
  • posadowienie jednej furtki – 970 złotych.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 złotych.

Środki będzie można przeznaczyć między innymi na:

  • wykonanie ogrodzenia;
  • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
  • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
  • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy;
  • posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
  • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PUE).

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa