Na ściernisku stoją dwie białe świnie z głowami skierowanymi ku dołu.

Wsparcie dla producentów świń – nabór wniosków do 15 września

Do 15 września 2023 roku producenci trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z aktualnymi ograniczeniami na rynku rolnym, mogą się ubiegać o pomoc finansową. Komisja Europejska wyraziła zgodę na realizację tego wsparcia.

O dofinansowanie może się starać producent rolny zagrożony utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Prowadzona przez niego działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a on sam powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Oprócz tego niezbędnym do spełnienia warunkiem jest prowadzenie w dniu 15 marca 2023 roku gospodarstwa, w którym były utrzymywane świnie, i zgłoszenie do prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bazy IRZ zwierząt tego gatunku urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia 2023 roku.

Stawka wsparcia wynosi 100 złotych do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 roku oznakowane i zgłoszone do komputerowej bazy danych. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tysięcy złotych.

Nabór potrwa do 15 września 2023 roku. Pod uwagę brana będzie data wpływu dokumentów do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa