Logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Operacja pod nazwą „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu”

Dwuletnia operacja „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 na poziomie krajowym.

„Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu” jest realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie z Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Termin realizacji operacji: 1.04.2022 – 31.10.2023

Cele i efekty operacji

Głównym celem realizacji operacji będzie transfer wiedzy z zakresu możliwości zrównoważenia produkcji zwierzęcej między innymi poprzez prowadzenie chowu i hodowli spełniając założenia dobrostanowe (Etap 1. 2022 rok) oraz przedstawienie możliwości zrównoważenia produkcji roślinnej, uwzględniające założenia Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) dotyczące między innymi ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin (Etap 2. 2023 r.).

Kolejnym celem realizacji operacji będzie transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań (technicznych, technologicznych, hodowlanych) w zakresie technologii produkcji zwierzęcej (Etap 1. 2022 rok) oraz innowacyjnych rozwiązań (między innymi technicznych, agrotechnicznych) w produkcji roślinnej (Etap 2. 2023 rok), poprzez przeprowadzenie wykładów (prelekcji) podczas trwania obydwu etapów, a także organizację stoisk wystawienniczych i pokazów innowacyjnych rozwiązań.

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie wyedukowanie biorącej udział w wydarzeniu grupy docelowej, z zakresu możliwości i wymogów prowadzenia zrównoważonej (w kontekście EZŁ) produkcji zwierzęcej i roślinnej, zaprezentowanie efektów wdrażania zasad EZŁ oraz zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii produkcji zwierzęce i roślinnej.

Długofalowym efektem realizacji operacji będzie zwiększenie zainteresowania wśród grupy docelowej (zwłaszcza wśród rolników) realizacją założeń EZŁ oraz dostępnymi innowacyjnymi rozwiązaniami, a także współpracą ze światem nauki na rzecz powstawania innowacyjnych rozwiązań. Kolejnym długofalowym efektem realizowanej operacji będzie zwiększenie świadomości wśród grupy docelowej na temat założeń EZŁ, sposobów wdrażania zasad EZŁ oraz korzyści wynikających z ich stosowania.

Maria Bałwas