Widok od góry na dwa słoje wypełnione nasionami soi. Po lewej stronie są pomarańczowe, po prawej beżowe.

Systemy zaprawiania nasion oraz zastosowanie inokulantów

Zaprawianie nasion ma wiele korzystnych aspektów. Doceniają tę technikę hodowcy zajmujący się integrowaną produkcją i ochroną roślin, producenci ekologiczni jaki i konwencjonalni. W każdym przypadku dzięki zaprawianiu nasion wschody roślin są bardziej wyrównane, młode rośliny są odporniejsze na choroby i lepiej się rozwijają, co przekłada się w dłuższej perspektywie na wyższe plony o lepszej jakości.

Słoneczny dzień. Po zielonym polu jedzie ciągnik. Wokół niego są natryski z wodą.

Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór w obszarach nawadniania i zielonej energii do 1 marca

Do 1 marca rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Na ściernisku stoją dwie białe świnie z głowami skierowanymi ku dołu.

Inwestycje chroniące gospodarstwa przed wirusem ASF lub powodzią - nabór wniosków do 24 lutego

Do 24 lutego 2023 roku Agencja Rrestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. To oferta pomocy skierowana do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed wirusem ASF (afrykańskiego pomoru świń), a także do spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych, jeśli jesteście zainteresowani złożeniem wniosku.

Zbliżenie na brązowe kłosy zboża.

Odmiany zbóż jarych – wiosna 2023

Centrala Nasienna w Czarnkowie oferuje do sprzedaży w sezonie „wiosna 2023” następujące odmiany zbóż jarych.

Ścieżka pomiędzy zielonymi łodygami kukurydzy. W oddali widać budynek.

Rolnictwo ekologiczne – od czego zacząć?

Rolnictwo ekologiczne jest jednym ze sposobów uprawy roli oraz chowu i hodowli zwierząt. Aktualnie temat ekologicznego prowadzenia gospodarstwa jest coraz bardziej rozpowszechniany. Najtrudniejszym krokiem jest rozpoczęcie działalności – jak więc się do tego zabrać?

Na łące stoi brązowa krowa oraz dwa brązowe cielęta. Widać je od przodu.

Żywienie bydła opasowego

Jednym z najważniejszych elementów technologii chowu bydła opasowego jest żywienie. Jest to czynnik, który w znacznej mierze decyduje o efektywności i kosztach produkcji w gospodarstwach utrzymujących bydło opasowe. Nowoczesne żywienie bydła opasowego powinno opierać się na prawidłowo zbilansowanych i dostosowanych do zmieniającego się zapotrzebowania zwierząt dawkach pokarmowych.

Pole pszenicy. Widać beżowe i zielone łany.

Pomoc dla producentów zbóż i pszczelarzy

Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Podwyższona zostanie także stawka pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Na wsparcie rolników rząd przeznaczy ponad 600 milionów złotych.