Zbliżenie na kolby kukurydzy rosnące na polu.

Kryteria doboru odmian kukurydzy

Z uwagi na duży areał uprawy kukurydza należy do grupy głównych roślin uprawianych w Polsce. Uprawiana jest ona z przeznaczeniem na ziarno lub kiszonkę. W północnej części kraju uprawia się więcej kukurydzy kiszonkowej, natomiast w południowej ziarnowej. Jak zatem wybrać odpowiednią odmianę?

 Zbliżenie na dwie białe główki rzepy z łodygami.

Rzepa — zastosowanie, właściwości zdrowotne, składniki odżywcze

Rzepa w ostatnim czasie stała się dość popularnym i lubianym warzywem. Jest bombą witaminową i zajmuje coraz więcej miejsca w jadłospisie osób dbających o zdrowie. Rzepa, zarówno czarna jak i biała, zawiera bardzo dużo cennych składników odżywczych, a jej regularne spożywanie jest bardzo zalecane.

Trzy młode cielęta stoją na sianie w kojcu. Na sianie leży jeszcze jedno cielę.

Żywienie cieląt rasy mlecznej i mięsnej

Najważniejszą sprawą w chowie bydła jest odchów cieląt, który stwarza podstawy do tego, aby przyszła krowa miała dużą wydajność mleczną bez uszczerbku na jej zdrowiu. Dobra sprawność fizyczna ma znaczący wpływ na zdrowie, długowieczność, płodność czy łatwość porodów.

Zbliżenie na roślinę wyrastającą z ciemnej gleby.

Prawidłowe pobieranie i oznaczanie prób glebowych z działki rolnej

Prawidłowe i zbilansowane nawożenie jest bardzo ważne w obecnym systemie uprawy konwencjonalnej, zrównoważonej czy ekologicznej i staje się niejednokrotnie problemem dla rolnika. Najczęściej jest to zauważalne w przypadku niedoborów, ale również nadmiar składników mineralnych w glebie powoduje straty w plonie lub opóźnienie dojrzewania. Wykonanie próbek glebowych może szybko dać nam odpowiedź na temat tego, co dzieje się z uprawą i z jakimi problemami się ona zmaga.

Rysunek ilustracyjny - rośliny i pieniądze na stole

Zmiany w płatnościach ekologicznych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023- 2027 wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. W nowej WPR znajduje się dalsze wsparcie rolnictwa ekologicznego.

Po zielonym polu jedzie czerwony ciągnik z rozłożonym opryskiwaczem. W tle widać drzewa.

Zmiany w programie azotanowym

W Dzienniku Ustaw 7 lutego 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie tak zwanego programu azotanowego. Zmiany obejmują między innymi elastyczny termin wiosennego nawożenia czy sposób obliczania dawek nawozów azotowych.

Widok na jezioro, wokół którego rośnie las. Słoneczny dzień.

Parki narodowe jako forma ochrony przyrody

Park narodowy zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody stanowi jedną z form ochrony przyrody. W Polsce istnieją obecnie 23 parki narodowe. Zajmują one 1% całkowitej powierzchni kraju.

Po ścieżce między polami jedzie czerwono-czarny ciągnik. W tle są drzewa.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – samorządy przyjmują wnioski do 28 lutego

Do 28 lutego, pierwszy raz w tym roku, rolnicy mogą składać w urzędach gmin lub miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Limity dofinansowania wzrosły względem roku poprzedniego.

Zagroda w oborze. Przez pręty wychyla się cielak, jego łeb widać od przodu i zajmuje on większość kadru. W obu uszach ma kolczyki.

Higiena doju bydła

Udój bydła to bardzo skomplikowany proces. Składa się na niego wiele czynników, które wpływają na jakość ostateczną surowca, jakim jest mleko. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na jakość mleka to przede wszystkich higiena doju i dobrostan zwierząt.

Dwa konie na łące schylają się i jedzą trawę.

Informacje dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych

Zgodnie z nowymi przepisami, prowadzenie centralnej bazy danych obejmującej między innymi koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.