Zbliżenie na fragment kalkulatora i piszącą końcówkę długopisu. Oba te przedmioty leżą na kartce z wykresem.

Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Termin zarządzanie gospodarstwem rolnym oznacza ogół procesów, które są wdrażane podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego. Polega głównie na usystematyzowaniu pracy w sposób zrównoważony i ekonomiczny, czyli na cyklicznej realizacji różnych działań na poszczególnych szczeblach produkcyjnych w danym gospodarstwie.

Zbliżenie na kolby kukurydzy rosnące na polu.

Najlepsze odmiany kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno i kiszonkę

Na rynku istnieje bardzo dużo odmian kukurydzy, które ciągle zyskują na popularności. Przed dokonaniem wyboru ziarna do kolejnej uprawy, warto przyjrzeć się wyróżnionym i czołowym odmianom w Polsce.

Na pastwisku spaceruje klacz. Za nią idzie źrebak. Ziemia porośnięta jest trawą, a w oddali widać las.

Wpływ wypasu koni na kształtowanie zbiorowisk roślinnych pastwisk

Wiedza na temat zależności, jakie wykształcają się pomiędzy roślinnością, a zwierzętami gospodarskimi w trakcie wypasu, jest niezwykle ważna. Stanowi ona bowiem źródło istotnych i cennych informacji, dotyczących zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Kilkanaście marchwi z nacią leży obok siebie. Są brudne od ziemi.

Uprawa marchwi na redlinach

Uprawa marchwi na redlinach, czyli niedużych wałach, zapewnia dobre podsiąkanie gleby, a tym samym równomierne wschody i wzrost roślin. Korzystna jest również dla samej marchwi, która cechuje się kształtnymi korzeniami i dzięki temu jest chętniej zakupywana przez konsumentów.

W zagrodzie w oborze stoją dwie krowy, które wychylają głowy pod barierką i jedzą paszę.

Opłacalność produkcji mleka w okresie ostatnich dwóch lat

Porównując początek roku 2022 do roku poprzedniego, ceny mleka ukształtowały się dość na wysokim poziomie. Mimo wysokich cen mleka, koszty jego produkcji idą systematycznie w górę, przez co wielu rolników i ekspertów zadaje sobie pytanie czy w obecnej sytuacji dalej opłaca się produkować mleko.

Przez las płynie rzeczka z wody opadowej. Po obu jej brzegach widać pnie drzew.

Przeciwdziałanie niedoborom wody

Woda jest bardzo powszechną substancją chemiczną o istotnym znaczeniu. Pokrywa niemal 75% powierzchni naszej planety. Niestety zaledwie 3% tych zasobów to wody słodkie, co powoduje, że w wielu miejscach ludzie borykają się z jej niedoborem.

Zbliżenie na zielone i wąskie liście wyrastające spośród kory usypanej na ziemi.

Działania wspierające ochronę środowiska w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Zadania związane z bardzo szeroko rozumianą ochroną środowiska, a także przeciwdziałające zmianom klimatu są najważniejszymi celami realizowanej obecnie, a także planowanej na najbliższe lata wspólnej polityki rolnej.

Szeroki kadr na pole z pozostałościami po zbiorach. W tle widać zielone pola, wiatraki oraz słupy energetyczne.

Narzędzia wykorzystywane do analizy gleb

Określenie cech i parametrów gleby jest istotne w kontekście prawidłowego jej nawożenia oraz uprawy. Co więcej, kwestie dotyczące gleby uwzględniane są również w urzędowych przepisach i podlegają ścisłym wytycznym, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób kontrolować jej stan. Przydatne w tym aspekcie będą specjalistyczne narzędzia do analizy, takie jak skaner i N-tester.

Łany pszenicy, zbliżenie na kłosy.

Podstawy wyboru najlepszej odmiany pszenicy do siewu

Duża dostępność odmian na rynku nasiennym powoduje, że wybór odmiany do siewu nie jest łatwy. Z drugiej strony różnorodność daje możliwość podjęcia jak najlepszej decyzji dostosowanej dla potrzeb danego gospodarstwa. Na co zatem zwrócić uwagę przy wyborze odmian pszenicy?

Większość kadru wypełnia teren gęsto porośnięty trawą. W tle widać lasy.

Charakterystyka traw i roślin wykorzystywanych w paszach objętościowych

Uprawa łąk i pastwisk ma na celu dostarczenie zwierzętom trawożernym cennej paszy objętościowej, umożliwiającej zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych przy uwzględnieniu wieku, gatunku czy wydajności zwierząt. Udział traw i roślin motylkowatych jest istotny w składzie paszy, lecz należy pamiętać, że nie każdy rodzaj tych roślin będzie odpowiednim pokarmem.