W błocie na podwórku stoją dwie małe kozy. Jedna biała, a druga biało-czarna.

Sposoby ograniczania emisji amoniaku ze źródeł rolniczych

Obecnie gospodarstwa rolne stoją przed wieloma wyzwaniami i to nie tylko związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności coraz większej liczbie ludności. Rolnictwo także silnie oddziałuje na środowisko naturalne, co aktualnie ma wielkie znaczenie w obliczu kryzysu klimatycznego oraz konieczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w tym amoniaku.

Nad żółtym polem górują wiatraki od energii odnawialnej.

Zmiany klimatu – wpływ na środowisko i rolnictwo

Rolnictwo oddziałuje zarówno na klimat, jak i klimat wpływa na rolnictwo. Podczas prac rolniczych często jest wytwarzana emisja dwutlenku węgla, która ma szkodliwy wpływ na atmosferę. Na szczęście powstaje coraz więcej innowacji opartych na wykorzystaniu bioproduktów, które ograniczają ten negatywny aspekt.

Rząd uprawy. Roślina ma duże zielone liście wyrastające tuż nad glebą.

Znaczenie bioróżnorodności gleby

Gleba jest warstwą skorupy ziemskiej o bardzo złożonej strukturze. Zawiera wiele organizmów, które wpływają na jej stan oraz kondycję. To wszystko składa się na pojęcie bioróżnorodności, którą należy utrzymywać w celu zachowania jak najlepszych korzyści dla ekosystemu.

Zielone pole. W tle widać domy i drzewa.

Działania wpływające na ograniczenie zmian klimatycznych

Ekosystem na Ziemi znajduje się w kryzysie, następują widoczne zmiany, zauważalne są procesy zanikania gatunków oraz degradacja środowiska naturalnego, a wszystko to za sprawą działalności człowieka. Tak niekorzystne zmiany w środowisku są zagrożeniem dla dalszej egzystencji ludzkości.

Na pastwisku spaceruje klacz. Za nią idzie źrebak. Ziemia porośnięta jest trawą, a w oddali widać las.

Wpływ wypasu koni na kształtowanie zbiorowisk roślinnych pastwisk

Wiedza na temat zależności, jakie wykształcają się pomiędzy roślinnością, a zwierzętami gospodarskimi w trakcie wypasu, jest niezwykle ważna. Stanowi ona bowiem źródło istotnych i cennych informacji, dotyczących zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Przez las płynie rzeczka z wody opadowej. Po obu jej brzegach widać pnie drzew.

Przeciwdziałanie niedoborom wody

Woda jest bardzo powszechną substancją chemiczną o istotnym znaczeniu. Pokrywa niemal 75% powierzchni naszej planety. Niestety zaledwie 3% tych zasobów to wody słodkie, co powoduje, że w wielu miejscach ludzie borykają się z jej niedoborem.

Zbliżenie na zielone i wąskie liście wyrastające spośród kory usypanej na ziemi.

Działania wspierające ochronę środowiska w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Zadania związane z bardzo szeroko rozumianą ochroną środowiska, a także przeciwdziałające zmianom klimatu są najważniejszymi celami realizowanej obecnie, a także planowanej na najbliższe lata wspólnej polityki rolnej.

Większość kadru wypełnia teren gęsto porośnięty trawą. W tle widać lasy.

Charakterystyka traw i roślin wykorzystywanych w paszach objętościowych

Uprawa łąk i pastwisk ma na celu dostarczenie zwierzętom trawożernym cennej paszy objętościowej, umożliwiającej zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych przy uwzględnieniu wieku, gatunku czy wydajności zwierząt. Udział traw i roślin motylkowatych jest istotny w składzie paszy, lecz należy pamiętać, że nie każdy rodzaj tych roślin będzie odpowiednim pokarmem.

Zielone pole, przez które biegnie ścieżka powstała w wyniku przejazdu maszyny rolniczej. Po prawej stronie rośnie zboże. W tle widać drzewa.

Negatywne skutki emisji amoniaku

Emisja amoniaku w rolnictwie to problem towarzyszący produkcji rolnej niemal od zawsze. Jego uciążliwa obecność w atmosferze rośnie wraz z szybkim wzrostem produkcji rolniczej. Szacuje się, że rolnictwo na terenie Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za ponad 92% emisji tego gazu.

Szerokie ujęcie na pole z beżowymi i zielonymi kłosami. Na horyzoncie widać drzewa.

Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym

Wymuszona konieczność zaspokojenia coraz to większych potrzeb żywnościowych ludności zmieniła bardzo obraz wsi i rolnictwa w Polsce. W gospodarstwach rolnych, które stanowią podstawowy obiekt produkcyjny w środowisku rolniczym, kumulują się wszystkie problemy dotyczące ochrony środowiska. Pomimo szeroko rozpowszechnionej informacji z tego zakresu, poziom wiedzy na temat ekologii nadal jest bardzo zróżnicowany.