Góra drewnianej beczki, w której jest woda. W tle widać drewniany płot oraz trochę zieleni.

Dlaczego warto zbierać wodę deszczową?

Woda deszczowa, czyli popularna „deszczówka” to cenne, odnawialne źródło wody. Jej zbieranie i wykorzystanie pozwala nie tylko na realizację celów zrównoważonego rozwoju, zachęcających do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych z myślą o naszej planecie i następnych pokoleniach, ale też przyczynia się do zmniejszenia rachunków za wodę zużytą do podlewania zieleni przydomowej czy miejskiej oraz może odciążyć systemy kanalizacyjne w trakcie intensywnych opadów.

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Informacja o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Sielinku – pokazowa instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na trawie znajdują się cztery kury - dwie brązowe i dwie białe. Stoją w cieniu.

Korzyści i wyzwania rolnictwa ekologicznego

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji w kontekście unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, warto zainteresować się tematem rolnictwa ekologicznego. Według wstępnych ustaleń założonych przez Komisję Europejską zakłada się, że do 2030 roku 25% upraw będzie wyprodukowanych w sposób ekologiczny.

Szerokie ujęcie na pastwisko ze ścieżką wytyczoną drewnianym płotem. Obok płotu są bawoły. Na końcu ścieżki jest drewniany domek, a dalej las.

Zagroda Szczęśliwych Zwierząt - najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Wielkopolsce w 2022 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego ogłosiło w 2022 roku kolejną, 15. edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Zwycięzcą w Wielkopolsce została Zagroda Szczęśliwych Zwierząt w Białęgach (powiat poznański).

Sad z kwitnącymi drzewami. Pod drzewami rozciąga się nieskoszony trawnik, w którym są mlecze.

Permakultura – ogród w zgodzie z naturą

Od kilku lat coraz częściej słyszymy o systemie projektowania ogrodów o nazwie „permakultura”. Zainteresowanie tym sposobem gospodarowania jest coraz powszechniejsze wśród osób pragnących żyć w zgodzie z naturą. Założenie i pielęgnacja ogrodu nie są trudne, należy jednak pamiętać o kilku warunkach.

Zbliżenie na dziko rosnącą łąkę. Widać żółte i fioletowe kwiaty.

Łąka kwietna zamiast trawnika

W wielu regionach i siedliskach odnotowuje się masowe spadki różnorodności biologicznej i biomasy owadów. Na terenach miejskich tworzenie łąk z rodzimych gatunków dzikich kwiatów jest jednym z ostatnio wprowadzanych rozwiązań tego problemu, również ze względu na obniżanie kosztów utrzymania miejskich terenów zielonych.

Na rzeczce w lesie jest drewniana tama zbudowana przez bobra.

Bóbr - wróg czy przyjaciel rolnika?

Każdemu z nas bobry kojarzą się z tamami, które powstają na leśnych zbiornikach wodnych. Budowle tych gryzoni stanowią naturalny przykład retencji wody, jednak nie zawsze jest to korzystne dla rolnika. Jak zatem współpracować z bobrami?

Ogródek z warzywami przed domem. Gęsto posadzone rośliny zapełniają całe dostępną przestrzeń. Widać pomidory i słoneczniki.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne” w 2022 roku

Produkcja ekologiczna niesie wiele korzyści dla planety, ludzi oraz zwierząt. Działalność ta jest coraz bardziej doceniana przez rolników, a także instytucje, które wspierają rolnictwo ekologiczne w postaci różnych dotacji. Taką pomocą są chociażby płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zbliżenie na gęste zielone zarośla.

Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w praktyce

Popularność poplonów z roku na rok wzrasta. Zachętą do ich uprawy są nie tylko dopłaty, ale również dbałość rolników o środowisko naturalne, zawartość próchnicy i strukturę gleby. Przy uprawie poplonów rolnik powinien przeanalizować dobór gatunków roślin do warunków glebowo-klimatycznych, okres zejścia przedplonu z pola, warunki uwilgotnienia gleby oraz długość okresu wegetacji roślin poplonowych.

Fragment ogródka z gęsto rosnącymi krzewami i drzewami iglastymi.

Wpływ drzew na kształtowanie środowiska

Drzewa, jak wszystkie organizmy żyjące na Ziemi, ewoluowały na przełomie wieków. Dawno temu były to widłaki, skrzypy czy paprocie, które do życia potrzebowały dwutlenku węgla, światła i wody. Dzisiaj rola drzew jest o wiele większa, ponieważ wpływa na funkcjonowanie całego ekosystemu.