Zbliżenie na małą zielonką roślinkę na ścieżce. Po obu stronach rośnie wysoka roślina uprawna o zielonych liściach.

Ochrona środowiska w gospodarstwie w kontekście polityki unijnej

Na początku dwudziestego pierwszego wieku współczesne rolnictwo staje wobec nowych wyzwań, w tym tych związanych z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza jakości wody i powietrza. Ochrona środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu są jednymi z głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej.

Po zielonym polu jedzie czerwony ciągnik z rozłożonym opryskiwaczem. W tle widać drzewa.

Zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

W gospodarstwach rolnych wymywanie azotu z gleby uzależnione jest od poziomu nawożenia, płodozmianu uprawy i właściwości mechanicznych gleb, a szczególnie ich przepuszczalności. Gleby lekkie, przepuszczalne, których w Polsce jest ponad 50%, sprzyjają nitryfikacji, a w efekcie wymywaniu azotanów.

Góra drewnianej beczki, w której jest woda. W tle widać drewniany płot oraz trochę zieleni.

Dlaczego warto zbierać wodę deszczową?

Woda deszczowa, czyli popularna „deszczówka” to cenne, odnawialne źródło wody. Jej zbieranie i wykorzystanie pozwala nie tylko na realizację celów zrównoważonego rozwoju, zachęcających do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych z myślą o naszej planecie i następnych pokoleniach, ale też przyczynia się do zmniejszenia rachunków za wodę zużytą do podlewania zieleni przydomowej czy miejskiej oraz może odciążyć systemy kanalizacyjne w trakcie intensywnych opadów.

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Informacja o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Sielinku – pokazowa instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na trawie znajdują się cztery kury - dwie brązowe i dwie białe. Stoją w cieniu.

Korzyści i wyzwania rolnictwa ekologicznego

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji w kontekście unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, warto zainteresować się tematem rolnictwa ekologicznego. Według wstępnych ustaleń założonych przez Komisję Europejską zakłada się, że do 2030 roku 25% upraw będzie wyprodukowanych w sposób ekologiczny.

Szerokie ujęcie na pastwisko ze ścieżką wytyczoną drewnianym płotem. Obok płotu są bawoły. Na końcu ścieżki jest drewniany domek, a dalej las.

Zagroda Szczęśliwych Zwierząt - najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Wielkopolsce w 2022 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego ogłosiło w 2022 roku kolejną, 15. edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Zwycięzcą w Wielkopolsce została Zagroda Szczęśliwych Zwierząt w Białęgach (powiat poznański).

Sad z kwitnącymi drzewami. Pod drzewami rozciąga się nieskoszony trawnik, w którym są mlecze.

Permakultura – ogród w zgodzie z naturą

Od kilku lat coraz częściej słyszymy o systemie projektowania ogrodów o nazwie „permakultura”. Zainteresowanie tym sposobem gospodarowania jest coraz powszechniejsze wśród osób pragnących żyć w zgodzie z naturą. Założenie i pielęgnacja ogrodu nie są trudne, należy jednak pamiętać o kilku warunkach.