Wnętrze hali. Na podłogach stoją stoły pingpongowe. Obok nich stoi mężczyzna, który wypowiada się do kamery.

Kręcimy filmy w gospodarstwach z Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu utworzył sieć gospodarstw demonstracyjnych, w skład których wchodzą gospodarstwa charakteryzujące się zróżnicowaniem pod względem profilu produkcji oraz wielkości. Wyróżniają się one na tle innych gospodarstw najnowocześniejszą technologią, rozwiązaniami oraz bardzo dobrą organizacją pracy. Osiągają także wysokie wyniki produkcyjne. W gospodarstwach tych są organizowane pokazy, szkolenia oraz demonstracje. Dzięki utworzonej przez WODR sieci gospodarstw demonstracyjnych, możliwy jest transfer wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego.

Na drewnianej ścianie wisi zielona tabliczka z żółtym napisem "Gospodarstwo demonstracyjne" oraz logiem WODR.

Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej

Cykl wykładów pod hasłem „Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej” miał na celu ułatwienie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze działalności pozarolniczej. Działanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Wnętrze dużego namiotu. Przy stołach, na ławkach, siedzi kilkadziesiąt osób, które słuchają wykładu. W tle widoczna jest wykładowczyni.

Współpraca nauki z praktyką w aspekcie innowacyjnych działań wdrażanych w polskim rolnictwie na Marszewskich Dniach Pola

Na poletkach demonstracyjnych w Marszewie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zrealizował 20 czerwca 2021 roku operację pod nazwą Marszewskie Dni Pola „Współpraca nauki z praktyką w aspekcie innowacyjnych działań wdrażanych w polskim rolnictwie”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fragment plakatu promującego konkurs. Widać na nim logotypy organizatorów, dwa zdjęcia, informację o nazwie konkursu oraz nagrodzie.

Konkurs „Moje własne innowacje” – zgłoszenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje konkurs pod nazwą „Moje własne innowacje”. Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy.