Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grafika składa się z dwóch zdjęć. Na zdjęciu po lewej stronie widoczne są kobiety siedzące przy stole w gospodarstwie Aleksandry i Mieczysława Babalskich. Na środku stoi biała kartka z informacją o realizacji operacji. Na zdjęciu po prawej stronie widoczne są kieliszki oraz sery przygotowane do degustacji win w „Winnicy przy Talerzyku”. Obok nich stoi biała kartka z informacją o realizacji zadania.

Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę

Wyjazd studyjny „Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę” dla grupy mieszkańców obszarów wiejskich z terenu powiatu wągrowieckiego odbył się 14 września 2021 roku. Wyjazd został zorganizowany dzięki środkom „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” i miał na celu podniesienie wiedzy w zakresie rolniczego handlu detalicznego i oraz powadzenia w gospodarstwie przetwórstwa produktów rolnych na niewielką skalę, a także propagowanie innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie żywności.

Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwszym obiektem na trasie wyjazdu było gospodarstwo Aleksandry i Mieczysława Babalskich, posiadające certyfikat AGROBIOTEST i atest EKOLANDU. Gospodarstwo znajduje się we wsi Pokrzydowo, położonej na Pojezierzu Brodnickim, i jest pierwszym gospodarstwem w Polce, które zaczęło produkcję metodami ekologicznymi.

Obecnie uprawiane są tutaj prymitywne gatunki zbóż, które były uprawiane przed naszą erą – orkisz i samopsza. Są to zboża posiadające wysokie walory odżywcze i można określić, że posiadają miano żywności funkcjonalnej, a nawet prozdrowotnej. Od wielu lat właściciele gospodarstwa współpracują z Bankiem Genów w Radzikowie.

Przy gospodarstwie, od 1991 roku działa Wytwórnia Makaronów BIO. Przetwarza ona produkty pochodzące z certyfikowanych upraw ekologicznych. W gospodarstwie produkowane są mąki z wcześniej wymienionych upraw (orkiszu i samopszy), mąki pszenne razowe, mąki żytnie razowe, mąki jęczmienne razowe, mąki owsiane razowe, mąki gryczane oraz mąka grochowa. Właściciel zaprezentował działanie wytwórni makaronu i mąk, przedstawił sposoby sprzedaży wyprodukowanych produktów oraz sad owocowy ze starymi odmianami jabłek, z których sporządzane są susze owocowe.

Drugim odwiedzonym obiektem była znajdująca się w miejscowości Topolno „Winnica przy Talerzyku”. Winnica jest położona w pradolinie Dolnej Wisły w Zespole Parków Krajobrazowych, skąd można podziwiać zjawiskowe meandry rzeki Wisły (położona 33 kilometry od Bydgoszczy). Winnica nawiązuje do tradycji upraw winorośli sięgających XIII wieku na terenach kujawsko-pomorskich oraz tradycji wytwarzania win przez klasztory.

Nasadzenie w winnicy obejmuje 2 tysiące winorośli umiejscowionych na południowo-zachodnim stoku, z których produkowane jest wino białe i czerwone. Produkcja win odbywa się z ręcznie zebranych owoców, w nowoczesnych tankach ze stali nierdzewnej. Właściciel przedstawił uczestnikom wyjazdu studyjnego winnicę, proces uprawy winorośli, zbiór i proces powstawania wina oraz możliwości sprzedaży wytworzonych produktów.

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy poznali przykłady dywersyfikacji działalności w gospodarstwach rolnych oraz różne możliwości odniesienia sukcesu i sprzedaży produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Beata Mączyńska