Zbliżenie na fragment łąki kwietnej. Widać maki, niebieskie kwiaty oraz zieloną trawę.

Łąki kwietne jako element przeciwdziałania suszy

Problemy z brakiem wody są z roku na rok coraz bardziej poważne i dotyczą w zasadzie każdego z nas, dlatego ważne jest świadome i odpowiedzialne gospodarowanie wodą. Czy łąki kwietne mogą stanowić skuteczne narzędzie w walce z tak ogromnym problemem?

Pole kukurydzy. Po prawej stronie rośnie plon wysokiej kukurydzy, a po lewej jest ściernisko.

Uprawa kukurydzy - korzyści i zagrożenia

Uprawa kukurydzy w Polsce cieszy się dużą popularnością. Roślina ta może być użytkowana na wiele sposobów i stanowi istotny składnik w żywieniu zwierząt. Na prawidłową jej uprawę ma wpływ wiele czynników, takich jak nawożenie, termin siewu czy ochrona przed szkodnikami.

Zbliżenie na zielone liście rosnącego ziemniaka.

Organizmy kwarantannowe występujące w uprawie ziemniaka

Choć z roku na rok maleje powierzchnia uprawy ziemniaka w naszym kraju, to dla jego pozostałych producentów temat organizmów kwarantannowych nadal stanowi sprawę najwyższej wagi. Wiedza z zakresu prawidłowego rozpoznawania patogenów powinna być regularnie odświeżana.

Zbliżenie na kłosy zielonej pszenicy.

Dotowane ubezpieczenie upraw

Rolnictwo od wieków jest niezaprzeczalnie powiązane z warunkami naturalnymi i otoczeniem, w którym odbywa się produkcja rolnicza. Ze względu na swój charakter oraz specyfikę funkcjonowania, gospodarstwa rolne, zarówno te małe, jak i wielkopowierzchniowe są szczególnie narażone na zagrożenia związane z działaniem sił natury, nad którymi człowiek nie ma kontroli.

Pole pszenicy. Widać beżowe i zielone łany.

Wpływ mieszanek zbożowo-strączkowych na plonowanie pszenicy i rzepaku

Wprowadzenie w Polsce uprawy roślin strączkowych bądź też mieszanek zbożowo- strączkowych powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na zakup śrut sojowych i rzepakowych z innych krajów. Śruty te bardzo często są produktami, do których w celu prawidłowego i wzmożonego plonowania wykorzystywane są organizmy modyfikowane genetycznie (GMO).

Pole kukurydzy. Na wysokich brązowych łodygach widać żółte kolby.

Choroby występujące w uprawie kukurydzy

Jeszcze nie tak dawno panowało przekonanie, że kukurydza nie choruje. Po części to stwierdzenie było prawdziwe, gdyż uprawa kukurydzy w przeszłości nie była tak popularna, a w związku z tym nie była aż tak atakowana przez choroby. Obecnie kukurydzę uprawia się na powierzchni około 1 miliona hektarów, często w monokulturze, a to sprzyja rozwojowi zarówno chorób, jak i szkodników.

Ścieżka na polu między rzędami wysokiej zielonej rośliny.

Agrotechniczne i kalendarzowe terminy wapnowania

Efektywność wapnowania warunkują czynniki zależne i niezależne od rolnika, jak chociażby pogoda. Do pierwszych zalicza się przede wszystkim wybór terminu wapnowania oraz typu wapna.

Zbliżenie na mały rurociąg biegnący po polu między grządkami. Na końcu jest zawór. Ze zraszacza leci woda.

Charakterystyka urządzeń nawadniających oraz sposoby nawadniania

W dzisiejszych czasach technika nawadniania roślin jest na znacznie wyższym poziomie niż w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Na rynku jest wiele systemów nawadniających, które znajdują zastosowanie w rolnictwie, jak i w ogrodnictwie.

Złote pole. Pomiędzy łanami rosną zielone chwasty.

Miotła zbożowa a uprawa zbóż. Problem odporności chwastów na herbicydy

Definicja rolnictwa na przestrzeni lat zdecydowanie uległa zmodyfikowaniu. Dostępność nowych technologii i nieporównywalny postęp w dziedzinie rolnictwa wpływają na mentalność rolników. Klasyczny płodozmian norfolski przechodzi do lamusa, ale współczesnych rolników już to nie dziwi. Czy na pewno powinno się o nim zapomnieć?

Na stole leżą rozsypane główki żółtych mleczy. Obok nich jest żółty słoiczek.

Cenne właściwości miodu mniszkowego

Każdego roku wiosną, na łąkach, przydrożnych rowach, ugorach i trawnikach pojawiają się żółte kwiatki mniszka lekarskiego. Dla działkowców i ogrodników to uciążliwe chwasty, natomiast dla pasjonatów ziół - cenna roślina lecznicza.