Pochmurny dzień. Zbliżenie na zielone kłosy zboża na polu.

Resztki pożniwne jako nawóz

W okresie przygotowań do nowego sezonu wegetacyjnego priorytetem dla rolników jest zadbanie o stanowisko pod rośliny następcze. Warto w tych działaniach uwzględnić wykorzystanie resztek pożniwnych, by poprawić jakość gleb i zapewnić uprawom optymalne warunki do wzrostu.

Zbliżenie na buraka rosnącego w ziemi.

Wymagane cechy odmian warzyw gruntowych i kierunki hodowli

Jednym z podstawowych czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej jest odmiana. Czynnik odmianowy rzutuje bezpośrednio na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. Od starożytności, a w zasadzie od początku gospodarowania człowieka na roli prowadzona była działalność zmierzająca do ulepszania form występujących w naturze.

Po polu jedzie zielony ciągnik z doczepioną maszyną do pracy w polu. Ciągnik jest widoczny od przodu. W tle na horyzoncie widać drzewa.

Systemy uprawy roli z wyszczególnieniem technologii strip-till

We współczesnym rolnictwie funkcjonują trzy podstawowe systemy uprawy roli: uprawa płużna (tradycyjna), uprawa zerowa (siew bezpośredni) oraz uprawa bezpłużna. Ta ostatnia metoda coraz częściej zyskuje uznanie rolników, zwłaszcza w postaci uprawy pasowej, czyli strip-till.

Zbliżenie na kolbę kukurydzy rosnącą na polu.

Kondycjonowanie kukurydzy - zdrowsze zwierzęta, lepsze wyniki produkcyjne

Wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy to podstawa żywienia bydła, rozpoczynająca się od jesiennego zbioru. Już ten etap może wpłynąć na jakość paszy, dlatego coraz częstszym rozwiązaniem staje się technologia Shredlage dotycząca kondycjonowania kukurydzy.

Po polu jedzie ciągnik z opryskiwaczem, który rozrzuca oprysk na zboża.

Zasady przechowywania nawozów mineralnych stosowanych w rolnictwie

Przechowywanie nawozów mineralnych wiąże się z przestrzeganiem kilku zasad, których spełnienie daje nam gwarancję, że będziemy mogli cieszyć się produktem pełnowartościowym. Nie dojdzie wtedy do utraty składników i zmiany stanu skupienia, chociażby pod wpływem wilgoci.

Zacienione miejsce. Z ciemnej gleby wyrasta pojedyncza łodyżka z dwoma listkami. Na jednym listku jest kropla wody.

Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb

Gleba, czyli środowisko życia organizmów żywych oraz źródło składników pokarmowych dla roślin i zwierząt to najważniejsze bogactwo naturalne występujące w przyrodzie, bez którego nie byłoby życia na Ziemi. Obowiązkiem każdego rolnika powinna być ochrona gleby, która stanowi jego warsztat pracy.

Widok od góry na miseczkę z nasionami bobu. Obok leżą puste strąki.

Bób – uprawa, właściwości i wartości odżywcze

Bób jest niezwykle popularnym warzywem, jednym z najstarszych roślin uprawianych w ogrodzie i na polu. Należy do najcenniejszych warzyw strączkowych zawierających duże ilości białka, które może być alternatywą dla białka pochodzenia zwierzęcego. Oprócz białka nasiona bobu są bogatym źródłem soli mineralnych, witamin oraz ważnego w prawidłowym żywieniu człowieka błonnika pokarmowego.