Po zielonym polu jedzie czerwony ciągnik z rozłożonym opryskiwaczem. W tle widać drzewa.

Zmiany w programie azotanowym

W Dzienniku Ustaw 7 lutego 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie tak zwanego programu azotanowego. Zmiany obejmują między innymi elastyczny termin wiosennego nawożenia czy sposób obliczania dawek nawozów azotowych.

Po ścieżce między polami jedzie czerwono-czarny ciągnik. W tle są drzewa.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – samorządy przyjmują wnioski do 28 lutego

Do 28 lutego, pierwszy raz w tym roku, rolnicy mogą składać w urzędach gmin lub miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Limity dofinansowania wzrosły względem roku poprzedniego.

Na zewnętrznym wybiegu znajdują się dwa prosięta, które są umorusane ziemią i stoją przy płocie.

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę - nabór wydłużony do 7 lutego

Od 18 stycznia do 7 lutego hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie. Jest to zupełnie nowy rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pod namiotem stoją trzy uśmiechnięte kobiety w białych fartuchach i czerwonych wiankach na głowie. Przed nimi jest stolik z produktami oraz ozdobami z kwiatów.

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich: obowiązkowe sprawozdania do końca stycznia

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich powinny rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022 roku. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środki.

Słoneczny dzień. Na trawie stoją rzędy paneli fotowoltaicznych. Po lewej stronie jest zacieniona trawa i fragment drzewa.

25 stycznia rusza program „Energia dla wsi”

Pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi”, w ramach którego o dofinansowanie na instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) ubiegać będą mogli się rolnicy i spółdzielnie energetyczne, wystartuje już 25 stycznia 2023 roku. Program został przygotowany we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Stado świń o jasnym umaszczeniu w ciemne plamy. Wypasane jest na polu.

Nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń

Producenci świń mogą starać się o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Dokumenty należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta.

Zbliżenie na brązową trawę, na której leżą bryłki gradu.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór od 2 stycznia do 29 grudnia 2023

Od 2 stycznia rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub afrykańskiego pomoru świń (ASF), mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Kwota pomocy w ramach tego działania to maksymalnie 300 tysięcy złotych.

Zbliżenie na głowy czarno-białej i brązowej krowy. Głowy wystają przez zagrodę w oborze.

Zarządzanie ryzykiem – nabór wniosków do 30 grudnia

Drugi w tym roku nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” jest prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 roku. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano na to działanie ponad 108 milionów euro.

Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Wsparcie dla grup i organizacji producentów – nabór do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2022 roku można ubiegać się o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Warto, bo razem można obniżyć koszty produkcji, skuteczniej negocjować z sieciami handlowymi, łatwiej jest też inwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia produkcji.

Wnętrze obory. Na sianie stoi stado świń.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – nabór do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2022 roku rolnicy mają czas, by starać się o środki finansowe na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Wsparcie to pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i skierowane jest do gospodarzy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.