Zbliżenie na ręce mężczyzny ubranego w garnitur, siedzącego przy stole. Trzyma w dłoni długopis i pisze na kartce.

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) za 2022 rok. Do 11 kwietnia przesłało je blisko 160 tysięcy rolników. Przypominamy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie odkładać tego na później.

Wnętrze obory. Na sianie stoi stado świń.

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta - do 15 kwietnia zgłoś nowo urodzone zwierzęta. Wnioski do 29 kwietnia

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla hodowców świń, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomocą mogą zostać objęte prosięta urodzone pomiędzy 15 listopada 2021 roku a 31 marca 2022 roku. Co ważne, 15 kwietnia mija termin na ich zarejestrowanie.

Na stole stoi otwarty laptop widziany od boku. Obok niego znajdują się dokumenty.

Płatności bezpośrednie. Sposób korzystania z aplikacji eWniosekPlus

Od początku 2022 roku logowanie do aplikacji eWniosekPlus nie wygląda tak samo, jak w poprzedniej kampanii. Obecnie użytkownicy muszą logować się poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) lub profil zaufany.

Słoneczny dzień. Pszczelarz wyjmuje plastry miodu z uli, które stoją przed nim. W tle widać drzewa.

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Zdjęcie ilustracyjne. Na zbliżeniu widoczne są dwie uściśnięte dłonie mężczyzn.

W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

Od 4 maja do 17 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie na „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tysięcy euro rocznie przez kolejnych pięć lat.

Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”

Od 30 kwietnia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Pomoc pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to nawet 12 milionów złotych.

Na stole, przykrytym żółtym obrusem, leżą małe słoiczki z produktami w środku, stoi wazon z kwiatami, wiklinowy koszyk.

Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Od 1 kwietnia zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego.

Po polu jedzie ciągnik z doczepioną maszyną rolniczą. Pojazdy są widoczne od tyłu.

150 tysięcy złotych premii dla młodych rolników – start naboru wniosków

Po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rolnikom ubieganie się bezzwrotną premię z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku.

Zbliżenie na różową świnię stojącą w chlewie.

Wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie. Ruszył nabór wniosków

29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 roku.

Zbliżenie na stos teczek z dokumentami.

Płatności bezpośrednie w 2022 roku

W dniu 15 marca 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Tegoroczny nabór potrwa do 16 maja 2022 roku. Spóźnialscy mogą składać wnioski do dnia 10 czerwca, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%.