Zdjecie Naglowka: Krowa w kojcu

ARiMR, będzie wsparcie na ochronę wód przed azotanami

Od 25 października do 24 listopada 2023 roku będzie się można ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc finansową będą się mogli ubiegać producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tysięcy stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tysięcy stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 150 tysięcy złotych. Poziom dofinasowania to standardowo 50 procent kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez „młodego rolnika” – 60 procent.

Otrzymaną pomoc będzie można przeznaczyć między innymi na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Od 25 października do 24 listopada 2023 r. dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Wnioski można będzie dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

Więcej informacji, otwórz link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa