Zdjecie Naglowka: Ławica ryb w morzu

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Nabór wniosków rusza jeszcze w 2023 roku.

Celami programu są: realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz Europejskiego Zielonego Ładu; wzmocnienie odporności sektora rybackiego oraz rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Program został przygotowany z myślą o kontynuacji wsparcia udzielanego sektorowi rybactwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE), kiedy to środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) były wdrażane za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020). Program na lata 2021-2027 został zatwierdzony 9 grudnia 2022 roku, Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej Nr C(2022)8957.

Budżet programu wynosi 3,5 miliarda złotych i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz budżetu państwa.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej www.rybactwo.gov.pl oraz w ulotce.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi