Ujęcie od góry na kalkulator oraz długopis, które leżą na otwartym zeszycie w kratkę.

Kalkulacje rolnicze - luty 2022

Przedstawiamy kalkulacje dotyczące produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej, które obejmują między innymi materiał siewny, rodzaj nawozu, koszty maszyn oraz usługi. Zestawienie dotyczy lutego 2022 roku.

Zbliżenie na fragment segregatora, kalkulatora i długopisu leżących na stole.

Dotowane ubezpieczenia rolne

Ubezpieczanie płodów rolnych jest dyktowane potrzebą ich ochrony przed stratami powodowanymi przez żywioły, które mogą poważnie zakłócić sytuację finansową gospodarstw, zwłaszcza tych o towarowym przeznaczeniu produkcji.

Na kartce z tabelką leży kalkulator oraz urządzenie do ręcznego liczenia monet. Między widełkami znajdują się srebrne monety.

Formy ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym

Podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstw rolnych w gospodarce rynkowej bardzo często odbywa się intuicyjnie, bez wiedzy z zakresu rachunku ekonomicznego, co może skutkować nietrafnością decyzji czy też inwestycji. Dlatego tak ważna jest umiejętność wykorzystania już znanych i wypracowanych zasad rachunku ekonomicznego opartych na formach ewidencji księgowej.

Zbliżenie na kalkulator oraz monety leżące na kartkach z wykresami.

Miesięczne notowania cen - luty 2022

Przedstawiamy notowania cen produktów i usług rolniczych obowiązujących w Wielkopolsce w lutym 2022 roku. Ceny zostały podzielone według rejonów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Przy biurku siedzi osoba, której nie widać twarzy i pracuje na laptopie. Obok ma postawiony kubek, a z drugiej strony notatki.

Marketing internetowy oraz sprzedaż produktów żywnościowych

Prowadzenie sprzedaży bez marketingu często przynosi niewielkie efekty, bo klienci nie mają wiedzy na temat istnienia produktu i danej marki. Postęp technologiczny i dostępność cyfrowych narzędzi na rynku sprawiły, że reklama przeniosła się do Internetu, dzięki czemu jest prosta, a przy tym relatywnie tania. Ten trend dostrzegli również rolnicy, którzy coraz częściej przenoszą biznes do sieci.

Wąski kadr na zeszyt, na którym leży paragon, a obok kalkulator. Na paragonie oparta jest dłoń, między palcami znajduje się ołówek.

Zmiany w rozliczeniu podatku VAT w roku 2022

Wraz z początkiem 2022 roku zmieniły się zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Część produktów została objęta zerową stawką, z kolei przy innych obniżono procent. Nowością są również zasady dotyczące płatności oraz rachunków bankowych.

Szeroki kadr na zielone pole, przez roślinność przebijają się fragmenty gruntu. Na horyzoncie widać drzewa.

Obowiązkowa dokumentacja w programie azotanowym

Program azotanowy to uproszczona nazwa rozporządzenia, które określa sposób działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami. Gospodarstwa muszą stosować się do jego wymogów, a co za tym idzie, dbać o stosowną dokumentację. Zaniechanie może skutkować karami finansowymi.

Zbliżenie na fragment kalkulatora i piszącą końcówkę długopisu. Oba te przedmioty leżą na kartce z wykresem.

Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Termin zarządzanie gospodarstwem rolnym oznacza ogół procesów, które są wdrażane podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego. Polega głównie na usystematyzowaniu pracy w sposób zrównoważony i ekonomiczny, czyli na cyklicznej realizacji różnych działań na poszczególnych szczeblach produkcyjnych w danym gospodarstwie.

W zagrodzie w oborze stoją dwie krowy, które wychylają głowy pod barierką i jedzą paszę.

Opłacalność produkcji mleka w okresie ostatnich dwóch lat

Porównując początek roku 2022 do roku poprzedniego, ceny mleka ukształtowały się dość na wysokim poziomie. Mimo wysokich cen mleka, koszty jego produkcji idą systematycznie w górę, przez co wielu rolników i ekspertów zadaje sobie pytanie czy w obecnej sytuacji dalej opłaca się produkować mleko.

Zbliżenie na półkę z segregatorami z dokumentacją.

Dokumentacja w gospodarstwach rolnych

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej można zauważyć narastającą biurokrację w gospodarstwach rolnych. Coraz więcej kontroli zmusza rolników do prowadzenia dodatkowych dokumentów i sprawozdań. W niektórych gospodarstwach, zwłaszcza mniejszych, jest to szczególny problem, ponieważ nie wszyscy potrafią odpowiednio segregować i przechowywać urzędowe pisma.