Wąski kadr na zeszyt, na którym leży paragon, a obok kalkulator. Na paragonie oparta jest dłoń, między palcami znajduje się ołówek.

Zmiany w rozliczeniu podatku VAT w roku 2022

Wraz z początkiem 2022 roku zmieniły się zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Część produktów została objęta zerową stawką, z kolei przy innych obniżono procent. Nowością są również zasady dotyczące płatności oraz rachunków bankowych.

Od 1 stycznia 2022 roku w ramach pakietu zmian SLIM VAT 2 rolnik, który jest płatnikiem podatku od towarów i usług i rozlicza się na zasadach ogólnych przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne, musi wskazać odpowiedni numer rachunku bankowego. Wynika to z faktu, że od 1 stycznia 2022 roku zostały udostępnione specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli okazałoby się, że płatność z tytułu wyżej wymienionych składek została dokonana na dotychczasowy numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, ale w tym przypadku nie będą wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT. Ustawodawca bowiem w ramach pakietu zmian SLIM VAT 2 wprowadził możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Obniżka stawek podatku VAT

Dnia 13 stycznia 2022 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o VAT. Jest ona elementem tak zwanej tarczy antyinflacyjnej 2.0., która weszła w życie 1 lutego 2022 roku. Nowelizacja tej ustawy przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.

Rolnicy, którzy sprzedają produkty rolne, a także płacą VAT na zasadach ogólnych w wyżej wymienionym okresie będą stosowali stawki VAT w wysokości 0% od sprzedawanych produktów rolnych wymienionych w załączniku 10 do ustawy VAT w pozycjach 1-18.

Podatek VAT 0% obejmie następujące produkty:

 • warzywa oraz owoce,
 • orzechy jadalne,
 • zboża i nasiona,
 • owoce oleiste (ziaren, nasion i owoców różnych),
 • rośliny przemysłowe lub lecznicze,
 • produkty mleczarskie,
 • jaja ptasie,
 • miód naturalny,
 • jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Przy sprzedaży produktów niewymienionych w załączniku 10 do ustawy VAT w poz. 1-18, będzie miała zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%.

Obniżona stawka VAT do 0% obejmie również środki wykorzystywane do produkcji rolnej, a mianowicie:

 • nawozy,
 • środki ochrony roślin,
 • ziemię ogrodniczą,
 • produkty wspomagające produkcję rolną, takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw.

Kolejna obniżka stawki VAT dotyczy paliw silnikowych, to znaczy oleju napędowego, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, benzyny i gazu LPG. W tym przypadku stawka VAT została obniżona z 23% na 8%.

Nie ulega natomiast zmianie stawka 7% zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolnika ryczałtowca.

Agnieszka Przybyła