Zbliżenie na drewnianą deskę, na której leżą ulepione pierogi poprószone mąką.

Operacja: „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”

Operacja realizowana jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA" wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Grupa ludzi stoi na zewnątrz przed autokarem i pozuje do zdjęcia.

Sprawozdanie z pierwszego wyjazdu studyjnego w ramach projektu: „Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”

W dniach od 20 do 22 września 2022 roku odbył się wyjazd studyjny do województwa wielkopolskiego dla 50 rolników z Warmii i Mazur oraz z Podlasia. Wyjazd był w ramach operacji realizowanej przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

W boksie znajdują się dwa brązowe cielęta. Jedno stoi, drugie leży na sianie.

Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników - wizyta studyjna i konferencja

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”. Operacja realizowana jest przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Słoneczny dzień. Grupa kilku osób pracuje na polu. W tle widoczne są drzewa.

AGROBANK, czyli rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego

Po raz drugi z rzędu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu włączony został w realizację projektu „AGROBANK”. Celem projektu jest rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej.

Zdjęcie ilustracyjne. Na drewnianym stole leżą laptop, tablet i telefon komórkowy.

Bezpłatne szkolenia „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenia „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa wielkopolskiego. Szkolenia odbędą się we wrześniu.

Wnętrze obory. Zbliżenie na pysk krowy stojącej w oborze.

Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) informuje, o realizacji operacji pod nazwą: „Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”.

W rzędzie są logotypy: Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacja o realizowanej operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pod nazwą „Nasze regionalne dziedzictwo w kuchni i na parkiecie” .