Zbliżenie na liście buraka rosnącego w ziemi.

Odmiany warzyw polowych z tolerancją i odpornością na choroby

Od dłuższego czasu na naszym rynku pojawiają się odmiany roślin warzywnych z genetyczną tolerancją i odpornością na choroby. Nie są to odmiany genetycznie zmodyfikowane, lecz są one efektem prac badawczych prowadzonych w kierunku ograniczenia stosowania środków chemicznych zwalczających choroby grzybowe w uprawach warzyw.

Zbliżenie na szerokie zielone liście rośliny rosnącej na polu.

Pozytywny wpływ międzyplonów na produkcję roślinną

Uprawa międzyplonów to element zrównoważonego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo. Od dłuższego czasu rolnicy zarówno w Polsce, jak i na świecie dostrzegają wartość międzyplonów jako nawozu zielonego i wykorzystują posezonowy wzrost roślin, aby poprawić jakość gleby i zwiększyć plony upraw następczych.

Słoneczny dzień. Szeroki widok na pole ze ścierniskiem, na horyzoncie widać słupy energetyczne.

Prowadzenie ewidencji nawożenia azotem

Rolnik, który gospodaruje na powierzchni większej lub równej 10 hektarów użytków rolnych lub utrzymuje zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP (duża jednostka przeliczeniowa) według stanu średniorocznego, posiada plan nawożenia azotem lub obliczenia maksymalnych dawek azotu, a także ma obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

Zbliżenie na kolbę kukurydzy na polu.

Skutki uprawy kukurydzy w monokulturze

Wieloletnia uprawa tej samej rośliny prowadzi do negatywnych zmian w życiu biologicznym gleby, jak również jej właściwości fizycznych i chemicznych. Mikroflora glebowa zostaje zdominowana przez patogeny i bakteriofagi niszczące pożyteczne mikroorganizmy. Towarzyszy temu kumulacja specyficznych związków chemicznych, wydzielanych przez korzenie uprawianej w monokulturze rośliny. Od pewnego poziomu duże ich nagromadzenie zaczyna przeszkadzać temu gatunkowi. Skutkiem zmęczenia gleby jest radykalne zmniejszanie się plonów, pomimo stosowania technologii wysokonakładowych.

Pochmurny dzień. Zbliżenie na zielone kłosy zboża na polu.

Resztki pożniwne jako nawóz

W okresie przygotowań do nowego sezonu wegetacyjnego priorytetem dla rolników jest zadbanie o stanowisko pod rośliny następcze. Warto w tych działaniach uwzględnić wykorzystanie resztek pożniwnych, by poprawić jakość gleb i zapewnić uprawom optymalne warunki do wzrostu.

Zbliżenie na buraka rosnącego w ziemi.

Wymagane cechy odmian warzyw gruntowych i kierunki hodowli

Jednym z podstawowych czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej jest odmiana. Czynnik odmianowy rzutuje bezpośrednio na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. Od starożytności, a w zasadzie od początku gospodarowania człowieka na roli prowadzona była działalność zmierzająca do ulepszania form występujących w naturze.

Po polu jedzie zielony ciągnik z doczepioną maszyną do pracy w polu. Ciągnik jest widoczny od przodu. W tle na horyzoncie widać drzewa.

Systemy uprawy roli z wyszczególnieniem technologii strip-till

We współczesnym rolnictwie funkcjonują trzy podstawowe systemy uprawy roli: uprawa płużna (tradycyjna), uprawa zerowa (siew bezpośredni) oraz uprawa bezpłużna. Ta ostatnia metoda coraz częściej zyskuje uznanie rolników, zwłaszcza w postaci uprawy pasowej, czyli strip-till.