Zbliżenie na fioletowe kwiaty facelii.

Uprawa facelii błękitnej

Facelia błękitna (nazywana też wiązanką wrotyczową) to roślina o wielu różnych zaletach. Można ją uprawiać jako plon główny, czyli na nasiona, ale doskonale sprawdza się też jako roślina na poplon, która szybko rośnie i daje dużo masy zielonej.

Zbliżenie na brązowe kłosy zboża.

Nowe odmiany zbóż jarych w 2023 roku

W 2023 roku komisja do spraw rejestracji odmian roślin zbożowych w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 22 nowych odmian zbóż jarych.

Zbliżenie na kolbę kukurydzy rosnącą na polu.

Choroby i szkodniki kukurydzy

Kukurydza obecna jest niemal w każdym zakątku kraju, co sprawia, iż organizmy szkodliwe mają dostęp do tej rośliny, namnażając się, a następnie rozprzestrzeniając. W kukurydzy infekowane mogą być wszystkie części rośliny, od korzeni po kolby.

Zbliżenie na oprysk z węża na zielone liście rośliny.

Zasady bezpieczeństwa podczas stosowania środków ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin niszczących owady, grzyby lub chwasty jest ściśle regulowane przepisami i musi być zgodne z zasadami opisanymi na etykiecie danego produktu (preparatu). Należy przy tym pamiętać, że środki te są szkodliwe dla ludzi, zwierząt oraz innych mikroorganizmów i w pierwszej kolejności (przed zastosowaniem danego środka chemicznego) powinniśmy wykorzystać metody biologiczne, agrotechniczne, hodowlane lub integrowanej ochrony roślin.

Zbliżenie na ułożone obok siebie bochenki chleba posypane mąką.

Produkty zbożowe podstawą codziennej diety

Produkty zbożowe należą do grupy stanowiącej podstawę naszej codziennej diety w piramidzie zdrowego żywienia. Ich wysoka wartość odżywcza oraz cenne właściwości prozdrowotne decydują o tym, że zboża powinny stanowić aż 40% codziennej diety.

Zdjęcie ilustracyjne - przymrozek w sadzie.

Jak przygotować się do wiosennych przymrozków w sadach?

Rośliny uprawiane na plantacjach otwartych w naturalny sposób narażone są na działanie czynników zewnętrznych. Zmienna pogoda i niekorzystne czynniki atmosferyczne, zwłaszcza przymrozki, mogą znacząco wpływać na plony w sadach. Jak w takim razie przygotować się do wiosennych przymrozków w sadach? Jest na to kilka sposobów.

Zdjęcie ilustracyjne - widok na pole z uprawami.

Czynniki wpływające na rozwój i wzrost roślin

Istnieją dwie zasadnicze grupy czynników wpływających na rozwój i wzrost roślin. Pierwsza z nich to czynniki endogenne, w których ważną rolę odgrywają fitohormony, znane jako regulatory wzrostu i rozwoju. To w nich właśnie zawarta jest informacja genetyczna, która reguluje procesy zachodzące w komórkach roślin. W określonych częściach syntetyzują się fitochormony i wraz z upływem czasu, rozpraszają się po całej roślinie.