Jacek Sommerfeld (z prawej) oraz Ireneusz Drozdowski (z lewej) pozują do zdjęcia trzymając podpisane porozumienia o współpracy.

Centrum Doradztwa Rolniczego pomoże przy organizacji Krajowych Dni Pola

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zostało kolejnym partnerem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w organizacji IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023. Umowę o współpracy przy tym wydarzeniu podpisali Jacek Sommerfeld, dyrektor WODR oraz Ireneusz Drozdowski, dyrektor CDR.

Na Krajowych Dniach Pola w Sielinku pojawią się namioty wystawiennicze pod wspólnym hasłem "Wiedza i innowacje w praktyce rolniczej", w których znajdą się stoiska wszystkich wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce oraz instytutów branżowych.

Dzięki temu odwiedzający będą mogli w jednym miejscu zapoznać się z ogólnopolską ofertą państwowego doradztwa rolniczego, w tym CDR, WODR i instytutów branżowych, w sumie 28 instytucji.

Krajowe Dni Pola – niepowtarzalne „święto pola”

Krajowe Dni Pola są unikalnym i niepowtarzalnym „świętem pola”, obejmującym obchody główne oraz całoroczne wybrane wydarzenia w całym kraju. Celem tego wydarzenia jest szeroka prezentacja różnorodnej oferty firm, instytucji i organizacji, zaopatrujących polskie rolnictwo w rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w zakresie produkcji roślinnej.

Zapraszamy do Sielinka w dniach 3-5 czerwca 2023!

Krajowe Dni Pola – patroni i główni partnerzy

Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 zostały objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Patronami medialnymi Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 są: TVP3 Poznań, Radio Poznań, Radio Emaus, Głos Wielkopolski, portale NaszeMiasto.pl, Wieści Rolnicze, Top Agrar, Agro Profil, Wiadomości Rolnicze Polska, Poradnik Gospodarski, wydawnictwo APRA, portal Farmer.pl, portal Gospodarz.pl.

Głównymi partnerami naukowymi Krajowych Dni Pola są: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.