Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zbliżenie na taflę wody. Wpada do niej kropla, tworząc kręgi na powierzchni.

Lokalne Partnerstwa do spraw Wody – podsumowanie pierwszego kwartału 2022 roku

W ramach inicjatywy powołania Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował w bieżącym roku 31 spotkań online we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego, w których uczestniczyło łącznie 512 osób.

Na spotkaniach omawialiśmy zgłoszone przez poszczególnych partnerów do „Planu Wieloletniego” potrzeby inwestycyjne dotyczące zwiększenia retencji. W drugiej części zebrania przedstawione zostały również informacje dotyczące nowych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w okresie przejściowym, to jest działania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” oraz działania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Pierwsze z działań dotyczyć będzie dofinansowania inwestycji wpływających na tereny rolnicze realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a drugie inwestycji realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych w systemach melioracji wodnych.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowywanym dla wszystkich 31 powiatów „Wieloletnim planem na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego. Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030 w ramach Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w województwie wielkopolskim”, dotyczącym zebranych potrzeb inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencji na obszarach rolniczych w powiatach.