Na łące stoi brązowa krowa oraz dwa brązowe cielęta. Widać je od przodu.

Żywienie bydła opasowego

Jednym z najważniejszych elementów technologii chowu bydła opasowego jest żywienie. Jest to czynnik, który w znacznej mierze decyduje o efektywności i kosztach produkcji w gospodarstwach utrzymujących bydło opasowe. Nowoczesne żywienie bydła opasowego powinno opierać się na prawidłowo zbilansowanych i dostosowanych do zmieniającego się zapotrzebowania zwierząt dawkach pokarmowych.

Pole pszenicy. Widać beżowe i zielone łany.

Pomoc dla producentów zbóż i pszczelarzy

Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Podwyższona zostanie także stawka pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Na wsparcie rolników rząd przeznaczy ponad 600 milionów złotych.

Zdjęcie ilustracyjne - zielona uprawa na polu w pochmurny dzień.

Jakie ekoschematy będą dostępne dla rolników?

Dopłaty bezpośrednie w nowej odsłonie będą wymagały od rolników dużo więcej zaangażowania niż do tej pory. Zrezygnowanie z realizacji dobrowolnych ekoschematów w produkcji roślinnej będzie wiązało się z dopłatami niższymi o około 30% niż dotychczas.

Mała roślinka wyrasta z ziemi, padają na nią promienie słońca.

Dopłaty bezpośrednie - jakie dopłaty w 2023 roku?

Płatności bezpośrednie od 2023 roku to przede wszystkim kontynuacja instrumentów wsparcia realizowanych do tej pory (pojawią się jedynie pewne zmiany w zakresie warunków kwalifikowalności).

Zbliżenie na kolby kukurydzy rosnące na polu.

Kryteria doboru odmian kukurydzy

Z uwagi na duży areał uprawy kukurydza należy do grupy głównych roślin uprawianych w Polsce. Uprawiana jest ona z przeznaczeniem na ziarno lub kiszonkę. W północnej części kraju uprawia się więcej kukurydzy kiszonkowej, natomiast w południowej ziarnowej. Jak zatem wybrać odpowiednią odmianę?

 Zbliżenie na dwie białe główki rzepy z łodygami.

Rzepa — zastosowanie, właściwości zdrowotne, składniki odżywcze

Rzepa w ostatnim czasie stała się dość popularnym i lubianym warzywem. Jest bombą witaminową i zajmuje coraz więcej miejsca w jadłospisie osób dbających o zdrowie. Rzepa, zarówno czarna jak i biała, zawiera bardzo dużo cennych składników odżywczych, a jej regularne spożywanie jest bardzo zalecane.

Trzy młode cielęta stoją na sianie w kojcu. Na sianie leży jeszcze jedno cielę.

Żywienie cieląt rasy mlecznej i mięsnej

Najważniejszą sprawą w chowie bydła jest odchów cieląt, który stwarza podstawy do tego, aby przyszła krowa miała dużą wydajność mleczną bez uszczerbku na jej zdrowiu. Dobra sprawność fizyczna ma znaczący wpływ na zdrowie, długowieczność, płodność czy łatwość porodów.

Zbliżenie na roślinę wyrastającą z ciemnej gleby.

Prawidłowe pobieranie i oznaczanie prób glebowych z działki rolnej

Prawidłowe i zbilansowane nawożenie jest bardzo ważne w obecnym systemie uprawy konwencjonalnej, zrównoważonej czy ekologicznej i staje się niejednokrotnie problemem dla rolnika. Najczęściej jest to zauważalne w przypadku niedoborów, ale również nadmiar składników mineralnych w glebie powoduje straty w plonie lub opóźnienie dojrzewania. Wykonanie próbek glebowych może szybko dać nam odpowiedź na temat tego, co dzieje się z uprawą i z jakimi problemami się ona zmaga.

Rysunek ilustracyjny - rośliny i pieniądze na stole

Zmiany w płatnościach ekologicznych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023- 2027 wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. W nowej WPR znajduje się dalsze wsparcie rolnictwa ekologicznego.

Po zielonym polu jedzie czerwony ciągnik z rozłożonym opryskiwaczem. W tle widać drzewa.

Zmiany w programie azotanowym

W Dzienniku Ustaw 7 lutego 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie tak zwanego programu azotanowego. Zmiany obejmują między innymi elastyczny termin wiosennego nawożenia czy sposób obliczania dawek nawozów azotowych.