Kolaż złożony z dwóch zdjęć. Po lewej stronie widoczne jest nawodnienie w ogródku w Sielinku, a po prawej stronie trzoda chlewna.

Modernizacja gospodarstw - dwa nabory wniosków

Od 29 marca 2022 roku będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) do 27 maja 2022 roku.

Dwa ule pszczele widoczne z bliska stoją na trawie. Na pierwszym planie widoczne są źdźbła trawy, nad którymi latają pszczoły.

35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Zdjęcie ilustracyjne. Na fotografii widoczne są drzewa w lesie.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – zapowiedź rozszerzonego naboru

Od 1 czerwca 2022 roku będzie można składać wnioski o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. W tym roku, po raz pierwszy, będzie można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Zdjęcie ilustracyjne. Zbliżenie na dłonie dwóch mężczyzn, które trzymają długopisy oraz kartkę papieru.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – do 28 kwietnia można składać wnioski

Do 28 kwietnia 2022 roku można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Widok z lotu ptaka na bazę w Sielinku, należącą do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Widać zielone pola oraz budynki mieszkalne.

Katalog płatności bezpośrednich w Polsce

W każdym roku działalności, rolnik, który chce otrzymać dofinansowanie, musi sprostać dokumentacji oraz warunkom przyznawania dotacji. W Polsce istnieje siedem kategorii płatności bezpośrednich, będących obecnie dużą pomocą dla producentów rolnych.

Trzy stosy monet, z lewej strony najniższy, z prawej najwyższy. Na każdym stosie umieszczona jest łodyżka z listkami.

Działania premiowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Program Rozwoju Działań Premiowych na lata 2014-2020 przewiduje różne typy wsparcia dla młodych rolników, rozpoczęcie działalności pozarolniczej i restrukturyzację małych gospodarstw. Z działania premiowego można skorzystać tylko raz, dlatego ważne jest, aby znać wszystkie warunki i zobowiązania w celu dokonania prawidłowego wyboru.

Zbliżenie na ręce dwóch osób w garniturach. Jedna trzyma kartkę i długopis, a druga sam długopis.

Premie dla młodych rolników. Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o raty płatności

„Premie dla młodych rolników” to pomoc finansowa w postaci bezzwrotnej premii, którą można przeznaczyć na inwestycje w gospodarstwie rolnym. O jej przyznaniu decyduje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a płatność odbywa się w dwóch ratach. Z uwagi na skomplikowany proces składania dokumentów, warto odpowiednio przygotować się do tej procedury.

Stado prosiąt znajduje się na sianie w oborze.

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – do 29 kwietnia trwa nabór wniosków!

Do 29 kwietnia rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wnioski o wsparcie.

Słoneczny dzień. Ciągnik rolniczy z maszyną do orki stoi na polu.

Wnioski o płatność drugiej raty pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że każdy beneficjent działań premiowych typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz "Premie dla młodych rolników" jest zobowiązany do zrealizowania biznesplanu.

Dwaj mężczyźni w średnim wieku (z prawej Henryk Kowalczyk, z lewej Ryszard Bartosik) stoją przed mównicami. Za nimi jest flaga Polski oraz zdjęcie trzody chlewnej.

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta

Komisja Europejska zaakceptowała plan pomocy dla producentów trzody chlewnej, który został przedstawiony przez Polskę.