Marszewskie Dni Pola

W tym roku spotkanie z rolnikami na polu demonstracyjnym WODR odbędzie się pod hasłem "Łącznikiem tradycji z nowoczesnością".

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na Marszewskie Dni Pola w Marszewie koło Pleszewa w powiecie pleszewskim. Odbędą się one w niedzielę 16 czerwca 2024 roku, w godzinach 10.00-16.00. Wydarzenie jest organizowane już od 1997 roku i cieszy się dużą popularnością wśród rolników i mieszkańców regionu. Na odwiedzających czekają prelekcje, pokazy, ciekawe wykłady i prezentacje, w tym kolekcja odmian roślin uprawnych do upowszechnienia, która zawiera 81 odmian z 15 gatunków roślin uprawianych w regionie.

Zestawienie prezentowanych odmian: 

 jęczmień  7 odmian ozimych                                                   
  6 odmian jarych
żyto 5 odmian ozimych
  4 odmiany jare
  4 odmiany jare wysiane jako przewódki
pszenica 20 odmian ozimych 
  4 odmiany jare
pszenżyto 7 odmian ozimych 
  1 odmiana jara
owies 1 odmiana
kukurydza    18 odmian
łubin wąskolistny      2 odmiany  
mieszanki poplonowe             3 odmiany
Plakat Marszewskich Dni Pola 2024

 

W tegorocznej kolekcji znalazły się także mieszanki roślin poplonowych oraz zboża przewódkowe. Na potrzeby prowadzonego w WODR monitoringu agrofagów założono również poletka testowe buraków cukrowych, pomidorów gruntowych oraz ziemniaków. Zastosowane technologie uprawy opisano i zebrano w „Informatorze Pola” dostępnym na stoisku WODR.

O potencjale produkcyjnym i zaletach poszczególnych odmian będzie można porozmawiać z przedstawicielami ośmiu hodowców odmian. Stoiska informacyjne przy kolekcji zorganizują także firmy, które zapewniły nawozy.

Zainteresowani będą mogli zapoznać się ze stosowaną na polach demonstracyjnych ochroną herbicydową, fungicydową i insektycydową oraz zastosowanym nawożeniem. Dla odwiedzających pola demonstracyjne przygotowano ciekawy program z częścią prelekcyjną z zakresu wykorzystania mikroorganizmów w podnoszeniu żyzności gleby i rolnictwa regeneratywnego. Na uwagę zasługują pokazy polowe z wykorzystaniem kolekcji odmian roślin rolniczych, z użyciem N-testera i zastosowaniem dronów do zwalczania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy.

Bardzo ciekawie i kreatywnie zapowiada się pokaz plecionkarski, w trakcie którego mistrz plecionkarstwa pokaże możliwości wykonania różnych elementów dekoracyjnych przy wykorzystaniu słomy z prawie zapomnianych odmian zbóż. Zapewne dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie przygotowany przez organizatorów konkurs wiedzy o innowacjach w rolnictwie. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody.

Specjalistyczne stoiska informacyjne oprócz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przygotują: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Zakład Doświadczalnej Oceny Odmian Śrem Wójtostwo, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zaproszenie WODR do udziału przyjęła również Wielkopolska Izba Rolnicza.

Podczas Marszewskich Dni Pola odbędzie się podsumowanie regionalnego etapu XXI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” realizowane przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Program „Marszewskich Dni Pola łącznikiem tradycji z nowoczesnością” 

 • 10.00 – 10.15                     Powitanie uczestników i wystąpienia zaproszonych gości
 • 10.15 – 13.30                     Część prelekcyjna i pokazy:
  • 10.15 – 11.00            Wykorzystanie mikroorganizmów w podnoszeniu żyzności gleby – Sławomir Gacka, ProBiotics Polska
  • 11.00 – 12.00            Technologie uprawy gleby w rolnictwie regeneratywnym – Dawid Wojcieszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • 12.00 – 13.00            Pokaz plecionkarski – Maria i Piotr Barańczak
  • 13.00 – 13.30            Podsumowanie regionalnego etapu XXI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – Placówka Terenowa Kasy                                                Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wlkp.
 • 14.00 – 14.30                     Obiad
 • 14.30 – 15.00                     Podsumowanie konkursu wiedzy o innowacjach w rolnictwie,
 • 10.00 – 16.00                     Pokaz kolekcji odmian roślin rolniczych,
 • 16.00                                  Zakończenie wydarzenia.

Parking dla zwiedzających przewidziano na polu demonstracyjnym.

Dojazd: Marszew koło Pleszewa, pole demonstracyjne przy drodze powiatowej Pleszew – Grab.

Formuła Dni Pola w Marszewie ma na celu upowszechnienie i propagowanie postępu w rolnictwie współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 

Tekst: Wiesława Witaszak, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7