Fragment plakatu konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Sześć osób, prawdopodobnie rolnicza rodzina, stoi wewnątrz stajnie, gdzie leży siano.

Wystartował konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”!

Wystartowała 19. edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który jest organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji, którzy są ubezpieczeni w KRUS.

W konkursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które w poprzednich edycjach zdobyły pierwsze miejsce w etapie centralnym konkursu i uzyskały tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju.

Uczestnicząc w konkursie, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach:

  • regionalnym,
  • wojewódzkim,
  • centralnym.

Ważne terminy:

  • 22 kwietnia 2022 roku – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
  • 8 lipca 2022 roku – zakończenie etapu wojewódzkiego,
  • lipiec/sierpień 2022 roku – wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju).
  • Do końca października 2022 roku - rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne.

Plakat konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Sześć osób, prawdopodobnie rolnicza rodzina, stoi wewnątrz stajnie, gdzie leży siano. U góry jest logotyp KRUS, zaś na dole logotypy partnerów konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, wraz z regulaminem i niezbędnymi dokumentami, znajdują się na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tegoroczna edycja konkursu uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych, a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy 55 koni mechanicznych.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.