Grafika ilustracyjna. Znajduje się na niej nazwa konkursu, termin zgłoszeń, logotypy organizatorów, nazwa strony internetowej oraz ilustracje kwiatów oraz kobiety w stroju ludowym.

Nabór do konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Rozpoczął się nabór do siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zasady i przebieg konkursu

W tym roku konkurs będzie przebiegał w trzech etapach. Zaplanowane jest łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

Etap 1 – wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.

Etap 2 – 10 Kół Gospodyń Wiejskich, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.

Etap 3 – 16 Kół Gospodyń Wiejskich, po jednym z każdego województwa, które zdobędą pierwsze miejsce w 2. etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się na stronie www.bitwaregionow.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2022 roku.