Zbliżenie na fragment dłoni, która trzyma ołówek i oparta jest na leżącym paragonie, który leży na zeszycie w kratkę. Obok znajduje się kalkulator.

Konkurs pod nazwą „Umiesz liczyć, licz dla siebie” rozstrzygnięty

Na łamach Poradnika Gospodarskiego w okresie lipca i sierpnia odbywał się konkurs z zakresu problematyki ekonomicznej pod nazwą „Umiesz liczyć, licz dla siebie”, który skierowany był nie tylko do rolników, ale w ogóle do mieszkańców obszarów wiejskich. Konkurs został zorganizowany przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Komisja przyznała trzy główne nagrody.

Konkurs skierowany był do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, którego celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym. Pytania konkursowe dotyczyły praktycznych zagadnień z obszaru funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Jednak było kilka pytań, które sprawiały trudność w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi. Jedno z takich pytań dotyczyło „cyklu świńskiego”, który określany jest jako cykl koniunkturalny powodujący okresowe wahania w poziomie produkcji i cen żywca wieprzowego.

Trudność także sprawiło pytanie dotyczące kosztów bezpośrednich w produkcji zwierzęcej. Możliwe, że sformułowanie pytania mogło dla niektórych osób być zaskoczeniem, to jest: „co nie jest kosztem bezpośrednim w produkcji zwierzęcej”? Spośród czterech możliwych odpowiedzi niektórzy odpowiadali „zakup pasz”. Natomiast pasza jest ewidentnie kosztem bezpośrednim.

Zwycięzcy konkursu

Jak było do przewidzenia, spora liczba uczestników bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie piętnaście pytań konkursowych. Stąd komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem, wyłoniła laureatów w drodze losowania.

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy, że laureatami konkursu z wiedzy ekonomicznej zostali, otrzymując następujące nagrody:

  • pan Janusz z Olszy otrzymał pierwszą nagrodę w wysokości 1500 zł,
  • pan Damian z Tokar Drugich otrzymał drugą nagrodę w wysokości 1000 zł,
  • pan Stanisław z Mroczenia otrzymał trzecią nagrodę w wysokości 500 zł.

Redakcja Poradnika Gospodarskiego bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu, życząc determinacji w poszerzaniu wiedzy ekonomicznej i sukcesów w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Jarosław Marcinkowski