Widok na zagrodę ze zwierzętami. W tle rozciąga się niebo, z prawej strony widać zachód słońca. Obok zagrody ciągnie się trawiasta dróżka.

Konkurs plastyczny dla dzieci "Odpoczywaj na wsi"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapraszają do udziału w konkursie plastycznym "Odpoczywaj na wsi". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace można zgłaszać do 6 października 2023 roku.

Cele konkursu: promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich, kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje, promocja działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i projektu „Odpoczywaj na wsi, a także popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

 • 1. grupa – klasy 0-3 szkoły podstawowej,
 • 2. grupa – klasy 4-8 szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na papierze o dowolnej gramaturze w formacie A3 w dowolnej technice (na przykład rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Nie będą uwzględniane prace na innym podłożu niż papier, na przykład prace na szkle, kompozycje przestrzenne i rzeźby.

Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane:

 • zgodność tematyki konkursu i jej trafne przedstawienie (maksymalnie 4 punkty),
 • walory artystyczne pracy i użycie środków wyrazu artystycznego (maks. 3 punkty),
 • oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu (maks. 3 punkty).

Organizacja konkursu

Konkurs przebiega w trzech etapach:

 • szkolnym,
 • wojewódzkim,
 • ogólnopolskim.

Etap szkolny będzie zakończony dostarczeniem do dnia 6 października 2023 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego znajduje się szkoła (wykaz w Załączniku numer 4) sześciu najlepszych prac, to jest po trzy prace z każdej grupy wiekowej wraz z protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej. Komisja szkolna może zdecydować o przekazaniu mniejszej liczby prac.

Etap wojewódzki będzie zakończony przekazaniem do dnia 27 października 2023 roku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sześciu najlepszych prac, to jest po trzy prace w każdej grupie wiekowej wraz z protokołem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Nagrody

Laureatom konkursu zostaną przekazane trzy nagrody indywidualne (w dwóch grupach wiekowych):

 • 1. miejsce – aparat fotograficzny,
 • 2. miejsce – czytnik książek
 • 3. miejsce – głośnik bezprzewodowy.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 24 listopada 2023 roku na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu gov.pl oraz na stronie www.odpoczywajnawsi.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród.

Zapraszamy do udziału!

Dokumenty do pobrania: